HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11852
ime TURK, Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11852)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 9. 1959.Mali Lug /Čabar/
apsolvirao1985.
diplomirao19. 7. 1985.
karijera1. 8. 1985.Tršće
umro28. 2. 2023.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

umirovljen

diplomirani inženjer šumarstva Sin Božidara i Miljenke rođ. Pršle. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio šumski radnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Gerovu 1972., a srednju Šumarsku školu u Delnicama 1976. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1984.-85., a diplomirao 19.7.1985. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Kontrolna metoda u uređivanju šuma".
 Prvo zaposlenje u struci dobiva odmah nakon diplomiranja 1.8.1985. Pripravnički staž obavlja u Goranskoprim. ŠG Delnice, OOUR za iskorišćivanje šuma Tršće. Nakon odsluženoga vojnog roka, od 1.5.1987. zaposlen je u Šumariji Gerovo u svojstvu rukovodioca radilišta GJ "Lividraga". Od 1.1.1991. radi kao revirnik u JP "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, UŠ Delnice, Šumarija Gerovo., a 16.9.1995. postavljen je zamjenikom upravitelja šumarije. Od 26.3.1998. upravitelj je Šumarije Tršće na kojoj je dužnosti bio i krajem 1999. godine.
 Član je HŠD-a Delnice, LD "Tetrijeb" Gerovo i jedan od rijetkih šumarapuholovaca.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 211.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 Frković, A.: Šumarnik Zdravko Turk - prvi lovac na puhove. Časopis "HŠ" br 35, 1999., s. 26-27.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM