HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11854
ime TURKALJ, Zlatko
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šum. savjetnik, šumarski i lovni stručnjak, književnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11854)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 4. 1885.Modruš
apsolvirao1907.
umro6. 1971.Ogulin Sin Nikole i Antonije, pučkih učitelja. Osnovnu je školu polazio u Modrušu, a ispit zrelosti položio je na Kr. donjograd. gimnaz. u Zagrebu.
 Po tradiciji naslijedio je ljubav za prirodu i lov, posebno od oca, pa je kao životni poziv izabrao šumarstvo, odnosno lovstvo. Šumarstvo je apsolvirao 1907. na trogodišnjoj ŠA u Zagrebu.
 Šumarsku je službu nastupio 1.8.1907., kao šum. vježbenik, kod Ogulinske imovne općine i na tom je području službovao do kraja radnog vijeka. Državni stručni ispit položio je u Zagrebu 1909. Pri imovnoj općini obnašao je dužnost kotarskoga šumara, upravitelja šumarija Modruš, Brinje, Drežnik i Ogulin, zatim šum. savjetnika i direktora Direkcije šuma. Umirovljen je kao šum. ravnatelj Ravnateljstva šuma Ogulinske imov. općine 1940. Privržen rodnom ogulinskom kraju, godine 1939. uspijeva obustaviti premještaj k Đurđevačkoj imov. općini u Bjelovar "da ne mijenja svoje mjesto prelaskom iz planinskih šuma u nizinske", (ŠL1939., s. 512.). Nakon umirovljenja živio je u Ogulinu i nastavio se baviti lovstvom i literarnim radom, pretežito suradnjom u LR vjesniku.
 Uz savjesno obavljanje šumarske službe radio je na unapređenju uzgoja i zaštite divljači u kapelskim lovištima, posebno velikog tetrijeba i medvjeda, te unošenju divljači u ta lovišta (fazan, jelen, divlja svinja). Poticao je izobrazbu lovačkog i čuvarskog osoblja.
 Jedan je od najplodnijih suradnika LRV. Prema objavljenim biografijama, ta je suradnja započela za vrijeme studija 1905. god., iako je već 1901. objavio priču nadlugara M. Sabljaka pod naslovom "Vuci u Velikoj Kapeli", kao pretisak iz "Pobratima". Do 1970. objavio je oko 200 priloga iz biologije divljači, naročito o kapelskom tetrijebu gluhanu, o lovačkoj balistici, lovačkoj terminologiji, opise vlastitih lovova i nekoliko recenzija.
 Bio je i suradnik Šum. lista (1912.-1949.) u kojem je objavio oko 30 stručnih članaka i recenzija iz šumarstva i lovstva. U posmrtno objavljenom članku (ŠL 1977.) piše o hrvatskom velikom tetrijebu kao posebnom soju velikog tetrijeba. Kako se bavio i književnim radom, povremeno je objavljivao beletrističke priloge u književnim novinama i lovačkim revijama.
 Objavio je knjigu novela iz svoga lovačkoga života naslova "Lovačke pripovijesti" (Zgb. 1929.), zatim ediciju "Divljač visokog lova na kršu", (Zgb 1956.) i "Šumske koke" (Zgb 1952.). Za zbirku autobiografskih lovačkih uspomena "Krug u Kamenici" dobio je nagradu "Lovačke knjige" za 1960. godinu. Njegovo životno djelo, velika monografija o tetrijebu, kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i studija, ostala je nedovršena.
 Bio je član HSŠD od 1908., JŠU i HŠD, član Hrv. društva za gajenje lova i ribarstva od 1913., te član Upravnog odbora LD Ogulin.
 Za uspješan rad u šumarstvu odlikovan je Ordenom Sv. Save V. reda (1924.), a za rad na unapređivanju lovstva Savez LDH više ga je puta nagradio lovačkim odličjima I. reda.
 Ing. Z. Turkalj ukupnim je djelovanjem utjecao na unapređenje šumarstva, a posebno lovstva, lovačke kulture i književnosti u Hrvatskoj.

1Vuci u Velikoj Kapeli. LRV 1901., X, 9, s. 100-102.
2Nešto o lovu na lještarke gluhe. LRV 1905, XIV, 2, s. 17-18.
3Vjetruša klikavka. LRV 1905., XIV, 8, s. 85-87.
4Puh i lov na njega. LRV 1906., XV, 6, s. 64-68.
5Uzgoj divljači u šumama opterećenim šum. služnostima. LRV 1911., XX, 6, s. 65-68; 7, s. 73-75.
6Piše Z. Turkalj, 1912: Njekoliko o imenima šumskih predjela.. Š.L. 11, s.449 PDF
7Napisao : Zlatko Turkalj, kot. šumar, 1919: Na Bjelolasici. Š.L. 1-2, s.40 PDF
8Napisao: Z. Turkalj, kot. šum., 1919: Pitanje šumarske terminologije.. Š.L. 9-10, s.277 PDF
9Priopćio: Ing. forest Z. Turkalj, 1920: Pabirci momenklature za šumsku zoologiju.. Š.L. 8, s.186 PDF
10Ing. Z. Turkalj, 1923: Štete od vukova. Š.L. 5, s.299 PDF
11Ing. Turkalj, 1923: Nauka o lovu na šumarskom fakultetu. Š.L. 6, s.370 PDF
12Ing. Turkalj, 1923: O lovačkim službenim puškama. Š.L. 6, s.372 PDF
13Što tražimo od novog lovnog zakona. LRV 1924., XXXIII, 5-6, s. 45-48.
14O trocjevkama. LRV 1924, XXXIII, 9-10, s. 101-105; 11-12, s. 126-129.
15Ing. Turkalj Zlatko (0gulin) , 1924: Tamanjenje vukova. Š.L. 11, s.596 PDF
16Tamanjenje vukova. LRV 1925., XXXIV, 1, s. 1-5.
17Lovačke pjesme. LRV 1925, XXXIV, 7, s. 109-111.
18Što bi očekivali od novog Zakona o šumama. LRV 1925., XXXIV, 10-12, s. 235-237.
19Ing. Zlatko Turkalj [Ogulin], 1926: Šumsko oruđe.. Š.L. 6, s.353 PDF
20Zlatko Turkalj, 1927: Kako se montira rogovlje. Š.L. 6, s.296 PDF
21Za "Riječnik lovačkog govora". LRV 1927., XXXVI, 7-8, s. 226-227; 11-12, s. 381-383; 1930, XXXIX, 6, s. 262- 268; 7, s. 320-324; 8, s. 356-357; 1942., LI, 6, s. 167-169.
22Unapređivanje lova. LRV 1927., XXXVI, 11-12, s. 353-357.
23Izobrazba lovačkog osoblja. LRV 1928., XXXVII, 3-4, s. 91-94.
24Ing. Z. Turkalj, 1928: Obrazovanje lovačkog osoblja.. Š.L. 3, s.150 PDF
25Ing. Z. Turkalj, 1928: Smolarenje u narodu.. Š.L. 6-7, s.285 PDF
26Lovačka balistika. LRV 1929., XXXVIII, 4, 203-208.
27O divljim guskama i puškama s kuglom. LRV 1929., XXXVIII, 3, s. 125-129.
28O velikom tetrijebu. LRV 1930., XXXIX, 1, s. 6-14; 2, s. 67-73; 3, s. 109-119: 5, s. 205-210; 1935., XLIV, 4, s. 161-169; 1957/58, LXVI, 1, s. 22-24.
29Faunističke rijetkosti za naše krajeve. LRV 1930., XXXIX, 3, s. 126-127.
30Ing. Z. Turkalj, 1931: A što je sa lovačkim osobljem.. Š.L. 1, s.24 PDF
31Čišćenje i njegovanje ručnog stri jelnog oruđa. LRV 1931., XL, 6, s. 264-270.
32O izradi lovačke terminologije. LRV 1932., XLI, 8, s. 313-318.
33Ing. Z. Turkalj., 1932: Prof. Dr. M. Marinović: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.. Š.L. 8-9, s.537 PDF
34Ing. Z. Turkalj, 1932: Privredni značaj lova u Jugoslaviji.. Š.L. 12, s.735 PDF
35Ing. Z. Turkalj, 1933: Novi zakon o lovu.. Š.L. 9, s.544 PDF
36Ing. Z. Turkalj, 1933: Pravilnik za upravljanje lovišta krajiških imovnih općina.. Š.L. 12, s.723 PDF
37Prilog biologiji našeg medvjeda. LRV 1934, XLIII, 7, s. 301-308.
38Zlatko Turkalj, 1934: Kralj Aleksandar. (pjesma). Š.L. 11, s.539 PDF
39Ing. Z. Turkalj, 1935: Ing. Mihajlu Finkeu in memoriam.. Š.L. 8, s.414 PDF
40Ing. Z. Turkalj, 1936: Prilog biologiji velikog tetrijeba.. Š.L. 9, s.479 PDF
41Ing. Z. Turkalj, 1937: Iz predistorije Ogulinske imovne općine.. Š.L. 2, s.93 PDF
42Ing. Z. Turkalj, 1938: Prilog biologiji velikog tetrijeba.. Š.L. 1, s.23 PDF
43Ing. Z. Turkalj, 1938: O specifičnim odlikama, težini i jačini naše divljači.. Š.L. 6, s.312 PDF
44Za unapređenje naših planinskih lovišta. LRV 1938., XLVII, 9, s. 457-462.
45Ing. Z. Turkalj, 1939: Mravi i šišmiši kao čuvari šuma.. Š.L. 4-5, s.236 PDF
46Ing. Z. Turkalj, 1939: Krutzsch-Loetsch: Hulzvorrats-inventur und Leistungsprüfung der naturgemässen Waldwirtschaft. Neudamm 1938.. Š.L. 7, s.400 PDF
47Lov na kune. LRV 1939., XLVIII, 12, s. 572-581.
48Ing. Z. Turkalj, 1939: Divljač u odnosu prema vremenskim prilikama.. Š.L. 11, s.656 PDF
49Srnjaci. LRV 1940., XLIX, 2, s. 78-85; 3, s. 107-113.
50Ing. Z. Turkalj, 1940: Ing. Ivo Čeović: Lovstvo.. Š.L. 8, s.424 PDF
51Uzgoj velikog tetrijeba u volijerama. LRV 1941., L, 5, s. 202-209.
52Ing. Z. Turkalj, 1941: Prilog poviesti našeg šumarstva.. Š.L. 8-9, s.387 PDF
53Ing. Z. Turkalj, 1941: Što bi valjalo poduzeti, da se podigne lovno gospodarstvo u okviru šumskog gospodarstva.. Š.L. 10, s.441 PDF
54Divlja maćka. LRV 1946., LV, 1, s. 20-29.
55Ing. Zlatko Turkalj, 1946: Šumar kao lovac. Š.L. 1-6, s.46 PDF
56Ing. Zlatko Turkalj, 1946: Neprijatelji korisne divljači iz reda sisavaca i ptica. Š.L. 10-11, s.165 PDF
57Ing. Z. Turkalj, 1947: O ishrani jelenske i srneće divljači. Š.L. 4-5, s.147 PDF
58Ing. Z. Turkalj, 1949: Prilog pitanju plemenitih javora. Š.L. 3-4, s.122 PDF
59Razvoj srnećih rogova, (Polemika s ing. Čeovićem). LV 1952., LXI, 2/3, s. 48-55; 11/12, s. 297-298.
60Primjena biologije na uzgoj jelenske divljači. LV 1954., LXIII, 8/9, s. 242- 244.
61DIVLJAČ VISOKOG LOVA NA KRAŠU; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1956. BIB
62DIVLJAČ VISOKOG LOVA NA KRAŠU; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1956. BIB
63Temeljna načela uzgoja srneće divljači. LV 1961/62, LXX, 1/2, s. 31-36.
64Dvije starinske. LV 1970, 8, 182-185.
65Z. Turkalj, 1977: Prilog poznavanju biologije tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) u Hrvatskoj. Š.L. 5-7, s.306 PDF
66(Popis svih radova iz lovstva vid. kod: A. Frković: Bibliografija LRV 1892-1991., Zagreb 1993.)

nedeterminirano:
67VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Iskaz čl. HSŠD: 1908. 1915., (ŠL).
 *** Izvještaj JŠU 1927., s. 32, (ŠL).
 *** ŠL:1907, s. 464; 1908., s. 447; 1930., s. 139; 1931., s. 346; 1932., s. 406; 1934., s. 539; 1935., s. 281; 1939., s. 493, 512; 1940., s. 271, 326, 611; 1943., s. 25; 1987., s. 325, 494, 499, 535, 536; 1997., s. 182.
 *** Kronika. Jedna 25-godišnjica. Ing. Zlatko Turkalj. ŠL 1930., s. 139.
 Č.: 25-godišnjica rada na lovačkom polju Z. Turkalja. LRV 2, 1930., s. 53-56.
 Čeović, I.: Zlatko Turkalj: "Lovačke pripovijesti". LRV 1, 1931., s. 27-28.
 Marinović, M.: Privredni značaj lova u Jugoslaviji, (odgovor na kritiku ing. Turkalja). ŠL 1932., s. 679-683.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3, 72, 86, 151.
 Čeović, I.: Osvrt na kritiku ing. Turkalja Čeovićeve knjige "Lovstvo". LRV 10, 1940., s. 475-485; 1941., br. 3, s. 108-109.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 79, 83, 92, 95, 160, 183, 191, 223, 224, 239, 244, 248, 249.
 Uredništvo: Jubilej ing. Zlatka Turkalja. LV 12, 1955., s. 311.
 Andrašić, D.: Nov doprinos lovačkoj literaturi., ("Divljač visokog lova" Z. Turkalja). LV 6, 1956/57., s. 169.
 *** Z. Turkalju podijeljena nagrada "Lov. knjige". LV 3/4, 1961/62., s. 61.
 *** ŠN, s. 103; SŠN 2, 1998., s. 123.
 Raić, L.: Inž. Zlatko Turkalj. In memoriam. LV br. 7, 1971., s. 171.
 *** PŠH 1846-1976., s. 249, 290-294, 298, 299, 309, 330, 335, 410.
 *** Zlatko Turkalj. LV br. 12, 1977., s. 319-320.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892- 1991., Zagreb 1993., s. 40, 47, 129, 134a, 137-139, 141, 144, 146, 147, 151, 152, 156, 165, 173, 194, 200, 201, 205, 208, 212, 214, 222-224, 230, 232, 233, 240, 251, 254, 265, 273, 286, 348, 349, 356, 359, 360, 366, 368, 369, 373, 374, 379, 382, 384, 446.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Jedna 25-godišnjica, ŠL 3/1930, s.139 PDF
 FRKOVIĆ, Alojzije: ŠUMAR ZLATKO TURKALJ – ZALJUBLJENIK U DIVLJAČ I LOV (uz 130. godišnjicu rođenja), ŠL 11-12/2015, s.581 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM