HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11864
ime TVRZNIK, Franjo
zvanje
zanimanje     
kr. nadšumar.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11864)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 1. 1833.Nachod /Češka/
umro22. 11. 1899.Zagreb

 Nakon završene realke u gradu Hradec Kralove, pohađao je od 1852. do 1854. politehniku u Pragu, gdje je slušao i šumarske predmete.
 Od 1855. do 1859. bio je namješten na vlastelinstvima Nachod, Worlik i Sedlec u Češkoj kao šum. pristav. God. 1859. položio je stručni ispit. Iste godine Vrhovno vojno zapovjedništvo u Beču imenuje ga šumarom kod I. banske pukovnije u Glini, gdje je 1862. za uspješno službovanje primio pohvalno priznanje.
 Od 1861. do 1871. obavljao je poslove šum. taksatora. Za dio šuma, koji je nakon dovršene segregacije pripao šumskom eraru, sačinio je dokumentaciju potrebnu za sastavljanje ŠG osnova. God. 1872. i 1873. bio je član mjesnog povjerenstva za otkup šumskih služnosti na području I. Banske pukovnije.
 C. kr. Glavno zapovjedništvo u Zagrebu imenovalo ga je 1874. kontrolnim nadšumarom kod Šum. ureda u Glini i u tom svojstvu služi do 1885. Tada je premješten u netom osnovano Šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu, gdje je radio do svoje smrti 1899., svega 9 mjeseci nakon proslave 40-godišnjeg službovanja.
 Bio je član HSŠD od 1894.

 *** ŠL 1897., s. 590.
 X+Y: Proslava 40-godišnjice službovanja gg. šum savjetnika M. Grunda i nadšumara F. Tvrznika. ŠL 1899., s. 208-210.
 *** Osobne viesti: Umro Franjo Tvrznik. ŠL 1900., s. 51-52.
 *** Iskaz preminulih članova HSŠD. ŠL 1901., s. 46-50.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Imenovanje. - Izbor šumara. - Premještenja. - Proslava 40-godišnjice službovanja gg. šumarskog savjetnika H. Grunda i nadšumara F. Tvrznika, ŠL 4/1899, s.206 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM