HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11868
ime UGRENOVIĆ, Aleksandar stariji
zvanje
zanimanje     
šum. kontrolor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11868)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1857.Slavonski Brod
umro13. 6. 1932.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Otac istaknutog sveuč. prof. dr. Aleksandra Ugrenovića. Školu je polazio u Slav. Brodu.
 God. 1874., prigodom ustrojstva gospodarstvenih ureda krajiških imov. općina, stupio je kao činovnik u službu kod II. Banske imov. općine u Petrinji. Šum. kontrolorom I. Banske imov. općine u Glini imenovan je 1887., a 1893. vraća se u istom svojstvu u Petrinju, gdje je 1914. umirovljen nakon 40 godina službovanja. I poslije umirovljenja radio je kao ugovorni knjigovođa kod Kr. državne šum. režije u Majuru (Kostajnica).
 U tijeku radnog vijeka radio je na unapređenju interesa krajiških imovnih općina, zalagao se za reformu knjigovodstva i blagajničkog poslovanja kod gospodarstvenih ureda te za poboljšanje položaja činovnika imov. općina. O toj je problematici pisao u Šum. listu u kojem je surađivao od 1893. do 1906. godine.
 Bio je dugogodišnji aktivan član HSŠD, zaslužan za osnivanje društvene Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika (1899.), te pedeset godina član Hrv. pjevačkog društva "Slavulj" u Petrinji.
 Umro je u Zagrebu 1932. i sahranjen je na Mirogoju.

1Piše Aleksa Ugrenović, 1893: Pismo iz Banovine.. Š.L. 4, s.148 PDF
2Piše Aleksander Ugrenović, 1894: Prilog za uredjenje knjigovodstva i blagajničkoga rukovanja kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina bivšeg krajiškog područja i kontrole kod kr. zemaljske vlade.. Š.L. 10-11, s.486 PDF
3Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik II. banske imovne obćine, 1899: Nepotrošive šumske glavnice (imovinske matice) imovnih obćina oproštene su od plaćanja pristojbenoga jednačka (takmine).. Š.L. 5, s.260 PDF
4Piše Aleksander Ugrenović, protustavnik-računovodja 2. banske imovne obćine., 1899: Predlog za ustrojenje uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 6, s.308 PDF
5Od A. Ugrenovića st., 1906: Ukinuće službovnih jamčevina.. Š.L. 8-9, s.329 PDF
6Priopćio Dr. Aleksander Ugrenović, kr. kot. šumar, 1916: Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupo-prodajnoga ugovora.. Š.L. 11-12, s.369 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1888., s. 162; 1890., s. 376; 1894., s. 557; 1897., s. 590; 1904., s. 184; 1954., s. 44.
 *** Iskaz član. HSŠD: ŠL 1908, 1915.
 Hradil, D.: Aleksandar Ugrenović. In memoriam. ŠL 1932., s. 485-486.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 171, 214, 227.
 *** PŠH 1846-1976., s. 410.
 *** HŠD 1846-1996., s. 106, 109, 110.
 
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM