HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11883
ime URBANOVSKI, Albe
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11883)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 10. 1916.Bajmok /Vojvodina/
apsolvirao1939.
diplomirao1940.
doktorirao1959.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro12. 11. 1983.Beograd /Srbija/ Diplomirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Beogradu 1940. god. Doktorirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu 1959., obranivši doktorsku tezu pod naslovom "Tendencija kretanja drvne bilance FNRJ".
 U stručnom i znanstvenom radu bavio se najprije dendrometrijom, a kasnije šumarskom ekonomikom, posebno istražuje problematiku potrošnje drva.
 Nakon diplomiranja službovao je najprije u Direkciji šuma u Sarajevu. Od 1942. do 1945. zatočen je u Staroj Gradiški. Nakon rata radi u šum. struci u Subotici i Novom Sadu. Od 1947. do 1955. asistent je na Šum. fakultetu u Beogradu, a zatim do 1964. viši znanstveni suradnik u Saveznom zavodu za privredno planiranje. God. 1956. i 1957. u SAD je na specijalizaciji. Od 1964. do 1973. savjetnik je za šumarstvo u Etiopiji i Alžiru (FAO). Od 1974. do 1979. radi u Ugandi, gdje je šef Departmenta za šumarstvo na Makerereovu sveučilištu. Umirovljen je 1979. U službi FAO obavljao je razne misije u Zambiji, Tanzaniji, Kongu (Brazaville).
 Napisao je veći broj udžbenika, članaka i prikaza, od kojih je neke objavio 1951.-1954. u Šum. listu.

1PRAKTIKUM IZ DENDROMETRIJE; Litografsko izdavačko preduzeće, BEOGRAD 1949. BIB
2ing. A. Urbanovski, 1951: Šumarski rotor-logaritmar. Š.L. 7, s.263 PDF
3A. Urbanovski, 1952: Svjetski šumarski atlas. Š.L. 12, s.489 PDF
4urbanovski, 1953: Ekonomika proizvodnje i potrošnje drveta u Evropi i naš posleratni izvoz. Š.L. 7-8, s.297 PDF
5Urbanovski ing. Albe, 1954: Sledeći vek — vek drveta (Glesniger). Š.L. 5-6, s.286 PDF
6ŠUMARSKI PRIRUČNIK ZA POMOĆNO TEHNIČKO OSOBLJE; POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA KOMORA SRBIJE, BEOGRAD 1960. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 303, 594.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 36.
 *** PŠH 1846-1976., s. 134, 420.
 Sabadi, R.: Dipl. ing. Albe Urbanovski (1916-1983), ŠL 1984., s. 189-190.
 *** ŠE 3, 1987., s. 547.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb s. 642.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SABADI, Rudolf: Dr ing. ALBE URBANOVSKI, ŠL 3-4/1984, s.189 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM