HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11894
ime U., Terezija
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11894)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1991.
diplomirala8. 4. 1992.

član HŠD ogranak
Gospić

1994

Šumarija Korenica

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćer Antuna, zanimanjem skladištara u silosu, i Julijane rođ. Štivić, domaćice. Roditelji su se bavili i zemljoradnjom. Hrvatica, katolkinja. Osnovnu školu završila je u Oriovcu 1977., a gimnaziju u Š.C. "Zlatko Šnajder" u Slavonskom Brodu 1981.g.
 Šumarstvo je diplomirala na Šum. fakultetu u Zagrebu 8.4.1992. Napisala je i obranila dipl. rad pod naslovom "Smjernice za revitalizaciju postojećeg parka oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta i stanje dendroflore".
 Nakon diplomiranja radi u Šumariji Vrbanja, UŠ Vinkovci (1994.) kao revirnik I, a zatim na poziv Ministarstva Poljoprivrede i šumarstva R. Hrvatske odlazi sa suprugom Tomislavom u Šumariju Korenica, UŠ Gospić.
 Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58.
 *** HŠŽ Leksikon 4, Zagreb 1999., s. 240, (Salantić).
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 699.
 *** Časop. "HŠ" 30, 1999., s. 21.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM