HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11913
ime V., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11913)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao26. 9. 1960. Sin Josipa i Katarine r. Novak. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu školu zavr šio je u Murskom Središću 1941., a Šumarsku školu u Karlovcu 1950. god.
 Kao šum. tehničar zaposlio se 1.8.1950. u ŠG "Viševica" Rijeka, kasnije Šumarski inspektorat Rijeka, radeći na geodetskim poslovima sve do 1.10.1954.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1957.-58., a diplomirao na ŠG odjelu, na već osamostaljenom Šum. fakultetu, 26.9.1960. godine.
 Kao šum. inženjer, pripravnički staž odradio je u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo, zaposlivši se 1.10.1960. Od 1.6.1961. do 1.6.1962. zamjenik je upravitelja Šumarije Prezid, kad definitivno prelazi u Šumariju Mrkopalj, gdje radi 23 godine. Do imenovanja upraviteljem Šumarije Mrkopalj radio je na svim poslovima, pretežito na eksploataciji šuma. Kao iskusan stručnjak premješten je 1.11.1985. u Radnu zajednicu ZS na poslove komercijale, a zatim na mjesto savjetnika upravitelja UŠ Delnice. Umirovljen je 22.8.1992. godine.
 Za vrijeme službovanja u Mrkoplju, šumarija je prosječno godišnje sjekla 54.000 m3 drvne mase, pa je izgradnja šumskih prometnica, kamionskih cesta i vlaka bio prioritetan zadatak. Redovito se godišnje puštalo u promet 4-5 km cesta. Neke su od njih bile i asfaltirane o trošku šumarije, kao npr. cesta prema Širokoj dragi i Mrzlim dolcima, Brestovoj dragi i dr. Spomenik 26-orici smrznutih partizana na Matić-poljani, po nacrtu riječkog arhitekta Zdenka Sile, sagradio je, uz ostale donatore, kolektiv Šumarije Mrkopalj.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 690.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM