HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11915
ime VARIĆAK, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., red. sveuč. prof., rektor, akademik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11915)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 3. 1865.Švica /Otočac/
apsolvirao1887.
diplomirao1888.
doktorirao1991.Mudroslovni fakultet
umro17. 1. 1942.Zagreb

 Maturirao je 1883. na realci u Zagrebu. Na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1888. mate matiku i fiziku.
 Bio je srednjoškolski profesor u Zemunu, Bakru, Zagrebu i Osijeku. Doktorirao je na Mudroslovnom fakultetu 1891. Nakon habilitacije 1895. dobio je venia legendi na istom fakultetu za "algebarsku analizu" i "sfernu trigonometriju".
 Na novoutemeljenoj Šum. akademiji pri Mudroslovnog fakultetu u Zagrebu predavao je fiziku s mehanikom (1898.-1900.) i matematiku (1899.-1900.). Na Mudroslovnom je fakultetu od 1899. izvanredni, a od 1902. do umirovljenja 1936. redoviti profesor. I nakon toga predavao je honorarno do smrti 1942. god. Rektor je Sveuč. u Zagrebu 1921.-22. i dekan Mudroslovnog fakulteta 1904.-05. Bio je član JAZU od 1903.
 Objavio je 63 znanstvena, 36 stručnih radova te jednu knjigu. Najvažniji znanstveni radovi su s područja neeuklidske geometrije i specijalne teorije relativnosti. Znakovito je pridonio poznavanju života i rada Ru-đera Boškovića.

 *** Priručni leksikon. Znanje, Zagreb 1959., s. 1030.
 *** ŠN, s. 97, 98.
 *** Spomenica PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1974., 1996.
 *** SŠN 2, ŠF 1998., s. 57, 62, 63.
 *** Filozofski fakultet Sveuč. u Zagrebu. Zagreb 1998., s. 25, 40, 325.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM