HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11936
ime V., Miljenko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1950.
diplomirao15. 9. 1955.
djelovao Slunj

 Studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Vodi se da je apsolvirao na Šum. odjelu škol.g. 1949.-50. i 1953.-54., što upućuje na moguć-nost da je ponovno upisao četvrtu godinu studija, jer je diplomirao 15.9.1955. na ŠG smjeru.

 *** ŠN, s. 364, 368; SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 688, 689.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM