HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11937
ime VERNAK, Aleksandar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11937)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 10. 1921.Sisak
srednje obr.1940.Sisak
apsolvirao1948.
diplomirao7. 8. 1951.
karijera1951.Šumarija Crni Lug
1975.Drvo Rijeka
umirovljen1987.Rijeka
umro25. 5. 2006.Opatija

 Sin Karla i Romane r. Šintić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio priv. službenik, a majka domaćica. I pučku i srednju školu završio je u Sisku. Maturirao je na realnoj gimnaziji 1940. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu pri samom početku II. svj. rata. Zbog ratnih nedaća apsolvirao je tek 1948.-49., a diplomirao na ŠG odjelu 7.8.1951. godine.
 Već kao student bio je vježbenik u Ministarstvu šumarstva NR Hrvatske u Zagrebu. Prvo radno mjesto nakon diplomiranja dobio je u ŠG "Viševica" Rijeka i to u Šumariji Crni Lug, u kojoj je na mjestu upravitelja šumarije proveo četvrt stoljeća (1951.-1975.). Uz redoviti rad u šumarstvu prvih godina nakon osnivanja NP Risnjak (1953.) neko je vrijeme vršilac dužnosti upravitelja parka, zalažući se za njegovo proširenje.
 God. 1975. napušta šumarsku operativu dobivši mjesto u Poslov. udruženju drvne industrije i šumarstva "Drvo" Rijeka na poslovima prodaje. S tog radnog mjesta je i umirovljen 1987. godine.
 Za vrijeme aktivne službe u Gorskom kotaru bavio se i lovstvom.
 Umirovljeničke dane provodi u Opatiji i Rijeci.

 *** ŠL 1952., s. 74, (Aleksander).
 *** ŠN, s. 362, 363;
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 687.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PELCER, Zvonimir: Aleksandar Vernak, (1921–2006), ŠL 9-10/2006, s.475 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM