HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1194
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1194)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Našice

1993

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Đure i Jele rođ. Greganić. Osnovnu školu završio je u Koški, a Srednju šum. školu u Ilidži (Sarajevo). Od 1975. radi u Šumariji Koška, ŠG Našice, sada "Hrv. šume", UŠ podružnica Našice. Na radnom je mjestu poslovođe. Živi u Koški.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM