HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11943
ime VEŽIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
nadšumar, šum. i gospod. nadzornik, pionir pošumljavanja krša
     


lokacija

rođen2. 12. 1857.Drniš
umro9. 9. 1918.Zagreb Potječe iz siromašne seljačke obitelji. Osnovnu školu završio je u Kričkama kod Drniša, a četiri razreda gimnazije u Zagrebu. Iako je na GŠU u Križevcima 1874. apsolvirao na gospodarskom smjeru, pretežito je radio u šumarstvu.
 Od 1874. do 1877. radio je kao vježbenik na veleposjedu u Pribiću. God. 1877. izabran je za općinskog šumara u Drnišu i tu je služio do smrti. Sahranjen je na zagrebačkom groblju Mirogoj.
 Za vrijeme 40-godišnjeg služ-bovanja na području drniške krajine i područjima tadašnjih kotara Knin i Šibenik posvetio se pošumljavanju krša. Podigao je više od 1500 ha borovih kultura i radio na obnavljanju šumske vegetacije uspostavljanjem zabrana pašarenja na velikom dijelu tamošnjih šikara. Dao je i značajan doprinos podizanju i unapređivanju voćarstva.
 Bio je pučki pisac, neumorni propagator obnove šuma na kršu, narodni učitelj i sudac, istaknuta lič- nost drniške krajine s javnim priznanjem u prigodno objavljenim pjesmama u povodu proslava jubilarnih godina službovanja. Za zasluge na pošumljavanju krša i unapređivanju šumarstva, uz priznanje 1879. i nagradu 1886.g., odlikovan je 1905., a 1909., uz odlikovanje, imenovan je nadšumarom. Bio je član HSŠD od 1882.

 *** Izvješće o GŠU Križevci (1869.- 1876.). Zagreb 1876., s. 36.
 *** ŠL 1882., s. 228; 1890., s. 376; 1976., s. 372, 405.
 *** Drniški šumar Nikola Vežić. Pučki list br. 15, 1904., s. 171-172.
 *** Iskaz član. HSŠD: ŠL 1908., 1915.
 Rajčić, M.: Jedan svijetao lik iz prošlosti šumarstva Dalmacije. ŠL 1962., s. 348-350.
 *** ŠE 3, 1987., s. 572 (s radovima).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Rajčić, Mato: Jedan svjetao lik iz prošlosti šumarstva Dalmacije, ŠL 9-10/1962, s.348 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM