HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11951
ime VIDEC, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11951)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 9. 1921.Nedelišće /Čakovec/
apsolvirao1948.
diplomirao7. 10. 1949.
umro19. 6. 1998.Varaždin

 Sin Matije i Ane r. Marčec. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Čakovcu, a gimnaziju u Varaždinu, maturiravši 1940.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao 7.10.1949.
 Prema nepotpunim podacima, koje smo dobili od pokojnikova sina dipl. ing. Dražena Videca, pripravnički staž odradio je u Šumariji Hrv. Kostajnica. Od 1949. zaposlen je u ŠG "Lika" Gospić, najprije u RZ Zajedničke službe, a zatim u šumarijama Udbina i Brinje u svojstvu upravitelja šumarije. Od 1951. do 1954. upravitelj je Šumarije Čazma, a od 1954. do 1963. upravitelj Šumarije Čakovec. Najduže je radio u ŠG Varaždin: od 1963. najprije kao tehnički direktor gospodarstva, a ubrzo zatim i glavni direktor. S tog radnog mjesta 1982. odlazi u mirovinu.
 Dipl. ing. Dragutin Videc posebno se bavio topolarstvom. Bio je dugogodišnji član Jugosl. komisije za topolu, prisustvujući brojnim seminarima u zemlji i svijetu koji su se bavili tom problematikom.
 Bio je aktivan član Šum. kluba, odnosno Šum. društva "Zagorje" u Varaždinu. God. 1967., kao zaslužni član, primio je diplomu, a 1958. odr-žao je predavanje "Šumskogospodarske prilike u državnim i privatnim šumama Međimurja".
 Kao član Saveza ITŠDI Hrvatske 1969. biran je za odbornika, a 1982. predložen je za počasnog člana Saveza ITŠDI bivše Jugoslavije.

 *** ŠL 1958., s. 114, 219.
 *** ŠN, s. 362; SŠN 2, 1998., s. 687.
 Žukina, I.: Uz 10-god. Šum. društva "Zagorje" Varaždin. ŠL 1968., s. 73-79.
 *** HŠD 1846-1996., s. 281, 302.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM