HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11957
ime VILČEK, Emanuel
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen5. 3. 1913.Slavonski Brod
apsolvirao1934.
diplomirao1935.
umro18. 9. 2002.Zagreb Sin Emanuela i Angeline r. Mirković. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji obrtnika. Školovao se u Slav. Brodu: osnovnu je školu završio 1924., a realnu gimnaziju 1930.-31.g.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zemunu. Šumarstvo je diplomirao 1935.
 Najprije (16.VI.-1.10.1936.) radi kao umni nadničar u Direkciji državnih šuma Vinkovci, a od 26.IV. do 30.5.1938. pripravnik je u Direkciji šuma Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru. Od 1.6.1938. do 2.5.1945. radi u taksaciji i kao upravitelj šumarija Trnjani, Cerna, Rajevo Selo, Pleternica, Daruvar, Okučani - Brodske imovne općine Vinkovci. Državni ispit položio je u Zagrebu 1940. god.
 Poslije II. svj. rata bio je najprije upravitelj Šumarije Stari Mikanovci (3.5.1945.-29.2.1946.), zatim upravitelj Šumarije Oriovac (1.3.1946.-30.6.1946.). Od 1.7.1946. do 11.3.1947. bio je referent kulturnotehničkih radova KNO Slav. Brod, a od 12.3.1947. do 30.9.1947. radi na mjestu referenta plana ŠG Nova Gradiška. Ubrzo je premješten, nakratko, na mjesto upravitelja Šumarije i manipulacije Novska (1.10.1947.-20.1.1948.), a potom je bio godinu dana upravitelj manipulacije Novoselec (21.1.1948.-30.12.1948.). Naredne nepune dvije godine bio je referent plana DI Novoselec (1.1.1949.-30.9.1950.). Od 1.10.1950. do 7.6.1962. bio je upravitelj fakultetske Šumarije Lipovljani. Odatle ga se sjeća dvanaest generacija hrvatskih šumara koji su k njemu sa svojim profesorima i asistentima dolazili na praksu. Naime, kad je Šum. fakultet Zagreb dobio na upravljanje Šumariju Lipovljani 1950. god., organizirao je njezino preuzimanje, pokrenuo rad u vlastitoj režiji i bio njezin upravitelj. Mnogo je radio na unapređenju sela i okoline, što mu je stvorilo velik ugled kod žitelja (gradnja ceste u Kraljevu Veliku, obnova mjesne električne mreže, dovršenje zadružnog doma za osnovnu školu i dr.).
 Na intervenciju Općine Novska došlo je 1962. do oduzimanja većeg dijela šuma (Fakultetu je ostavljeno samo 1000 ha) i predan ŠG Kutina. Tada je postavljen za šefa komercijalne službe ŠG Kutina (8.6.1962.-8.5.1970.). Od 9.5.1970. do 30.9.1977. bio je komercijalni direktor ŠG Nova Gradiška.
 Nakon umirovljenja (1977.) živi u Zagrebu, gdje se nalazio i 1999.g.
 U Poslovnom udruženju šum.-privrednih organizacija vodio je Komisiju za cijene šum. proizvoda i Komisiju za standardizaciju šumskih proizvoda. Bio je član prvog Redakcijskog odbora časopisa "Mehanizacija šumarstva" (1976.-1980.).
 U Šum. listu objavio je dva nekrologa (1977., 1980.), a 1986. i 1988. osam prikaza posjeta Društva ITŠDI Zagreb šumarstvu i drvnoj industriji Hrvatske (Bjelovar, Repaš, Prašnik, Macelj, Zlatna dolina...).
 Dugogodišnji je član DIT-a, odnosno HŠD. Naročito je zaslužan za ostvarenje "Šumarskoga četvrtka" zajedno s dipl. ing. N. Sirotićem.

1E. Vilček, 1977: Josip Arpaš, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.556 PDF
2Vilček, E., 1980: MIJO KOTARSKI, dipl inž. šum.. Š.L. 9-10, s.451 PDF
3Vilček, E., 1986: Članovi Šumarskog društva Zagreb u industriji »BILOKALNIK« i u šumi REPAŠ. Š.L. 9-10, s.492 PDF
4Vilček, E., 1987: Ekskurzija Društva IT šumarstva i drvne industrije Zagreb u Istri rujna 1986. godine. Š.L. 1-2, s.92 PDF
5Vilček, E., 1988: Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti šumarstvu i drvnoj industriji Bjelovara .. Š.L. 1-2, s.82 PDF
6Vilček, E., 1988: Posjeta rezervatu šum. vegetacije »PRAŠNIK«.. Š.L. 3-4, s.178 PDF
7Vilček, E., 1988: Šumari DRUŠTVA ITŠDI Zagreb u šumama Macelj gore .. Š.L. 7-8, s.397 PDF
8Emanule Vilček, 1988: Šumari veterani u Jastrebarskom.. Š.L. 9-10, s.463 PDF
9Emanuel Vilček, 1988: Šumari posjetili Požeški krajolik — Zlatnu dolinu. Š.L. 11-12, s.573 PDF
10Emanuel Vilček, 1988: Šumari posjetili R.O. »Marko Šavrić«.. Š.L. 11-12, s.574 PDF
11Emanuel Vilček, 1988: Šumari posjetili DI »Turopolje«.. Š.L. 11-12, s.575 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 14 (II. god.).
 *** ŠL 1940., s. 271, 322; 1941., s. 538; 1942., s. 219; 1943., s. 25, 96; 1944., s. 199; 1976., s. 436.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 540.
 *** HŠD 1846-1996., s. 440, 441.
 *** SŠN 2, s. 666.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976.-1995. ŠL 1997., s. 182, 189.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Emanuel Vilček (1913-2002), ŠL 11-12/2002, s.667 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM