HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1197
ime K., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika, lovni tehničar – specijalist
     

                                                                IZBOR      (lugari /1197)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
djelovao Gomirje

član HŠD ogranak
Delnice

1995

Šumarija Gomirje

šumarski tehničar

 Sin Rade i Anke rođ. Mamula. Osnovnu školu zavšio je u Ogulinu, gdje završava i srednju ekonomsku školu. Uz rad završio je Šum. školu u Karlovcu (IV. stupan) 1986, a zatim i Višu šum. školu. Postigao je zvanje lovni tehničar – specijalist. Od 1981. radi u Šumariji Gomirje, ŠG Delnice, najprije kao pom. revirnika, pa kao poslovođa i lovočuvar – lovnik. Na istom mjestu i poslovima nalazi se i 2003. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Gomirje. Živi u Gomirju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM