HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1198
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski pristav i inženjer zaštite na radu, pom. upravitelja
     

                                                                IZBOR      (lugari /1198)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1954.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Bjelovar

član HŠD ogranak
Bjelovar

13.02.1955

umirovljenici

ostali inženjeri

 Sin Luke i Jelice rođ. Pavičić. Osnovnu školu završio je u Andrijaševcima kod Vinkovaca, a srednju Šum. u Karlovcu (1954). U šumarstvu se zaposlio 1954. U Šumariji Vel. Grđevac, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, odnosno "Hrv. šume" UŠ Bjelovar proveo je 36 godina, a četiri godine kao zamjenik šefa Komerc. odjela UŠ Bjelovar. Bio je pom. upravitelja i tehnolog iskorištavanja šuma. U mirovinu je otišao 31.12.1994. god. U tijeku radnog vijeka istakao se u organiziranju natjecanja šum. radnika drvosječa. Prigodom 100. obljetnice šumarstva Bilogorsko–podravske regije dobio je zlatnu plaketu, a primio je i priznanja Narodne tehnike. Živi u Vel. Grđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM