HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11981
ime VJATKIN, Igor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši šum. pristav.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11981)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1901.Kronštadt, St. Peterburg /Rusija/
niže obr. St. Petersburg /Rusija/
srednje obr. Perejaslav /Rusija/
apsolvirao1929.
diplomirao17. 2. 1931.ŠF Zagreb
djelovao Žagubuca, Novo Mesto, Banja luka, Heiligenhafen, Kiel
umro1975.Kiel /Njemačka/
dodatne listeruski studenti

 Sin Fedora, činovnika i Natalije rođ. Plotto, kućanice.
Osnovnu školu završio je u Sankt Peterburgu, a gimnaziju u Perejaslavu
 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1928.-29., a diplomirao 17.2.1931.
 Prije državne službe radio je pretežito na ograničavanju šuma u Srbiji (Žagubica, Crni Vrh). God. 1933. zaposlio se u Novom Mestu (Slovenija), gdje je radio do 1937. Tada je postavljen za šum. pristava kod Direkcije šuma Banja Luka, gdje se 1942. g. zahvalio na državnoj službi. Iste godine napušta obitelj i odlazi u Njemačku, gdje je nakon rata radio u Heiligenhafenu, a zatim do umirovljenja u Kielu na izgradnji tunela ispod kanala Sjeverno more – Baltičko more (direkcija za vode i brodsku plovidbu).

Kao umirovljenik radio je u privatnom poduzeću u Kielu na poslovima niskogradnje i hortikulture. Za vrijeme boravka u Kielu zakupio je lovište i bavio se uzgojem divljači i lovom.
 Bio je član JŠU.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 152.
 *** ŠL 1936., s. 500; 1937., s. 102, 615; 1942., s. 156.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM