HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11984
ime VLAHOVIĆ, Ilija
zvanje
zanimanje     
nadšumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11984)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 3. 1863.Soljani /Županja/
umro8. 4. 1935.Vinkovci

 Obitelj mu potječe iz Komletinaca (Vinkovci). Otac mu je bio kr. nadlugar. Osnovnu školu polazio je u Soljanima i Komletincima, a gimnaziju u Vinkovcima. Šumarske je znanosti završio u GŠU u Križevcima 1884.g.
 Čitav radni vijek proveo je u službi kod Brodske imovne općine. Kao šum. vježbenik radio je kod kotarskih šumarija u Trnjanima i Cerni. God. 1888. imenovan je šum. pristavom, a 1891. kotarskim šumarom i premješten za upravitelja Kot. šumarije u Pleternici, gdje sređuje šum. upravu i surađuje kod sastava ŠG-osnova. Zatim je kao kot. šumar i upravitelj radio u Trnjanima (1894.-1904.) i Vinkovcima (1905.-1922.), napredujući do zvanja nadšumarnika.
 God. 1922. postavljen je za blagajnika pri Šum.-gospodarstvenom uredu imov. općine u Vinkovcima, gdje je 1924. umirovljen nakon 40 godina službovanja.
 Bio je član HSŠD od 1887., a nakon umirovljenja i član JŠU. Za vrijeme školovanja u Križevcima bio je blagajnik Društva slušatelja "Plug", a odr-žao je i predavanje" Upliv šuma na duševno i materijalno stanje čovjeka".

 *** ŠL 1890., s. 376; 1894., s. 557; 1897., s. 590.
 *** Iskaz članova HSŠD; 1908., 1915.
 *** Izvj. JŠU: 1927., s. 32; 1935., s. 5.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 18, 152.
 Agić, O.: Ilija Vlahović, nadšumarnik. In memoriam. ŠL 1935., s. 275-277.
 *** ŠN, s. 50; SŠN 1, s. 146, 151.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 540- 542.
 Husinec-Delić: GŠU u Križevcima, MH, Križev. 1995., s. 70, 92, 94, 105.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 AGIĆ, Oskar: † Ilija Vlahović., ŠL 6/1935, s.275 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM