HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11986
ime VLAINIĆ, Oliver
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11986)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen20. 5. 1964.Nova Gradiška
niže obr.1979.Nova Gradiška
srednje obr.1983.Srednjoškolski centar „I. L. Ribar“ Nova Gradiškamatematičar-informatičar
apsolvirao1989.
diplomirao25. 4. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebudiplomirani inženjer šumarstva
karijera9. 7. 1990.ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiškapripravnik
1. 1. 1992.Šumarija Nova Gradiškarevirnik
1. 6. 1994.Šumarija Pisarovinarevirnik
1. 4. 1998.UŠ Karlovacstr. suradnik za pripremu rada
1. 6. 2000.UŠ Karlovacstr. suradnik za iskorištavanje šuma
1. 11. 2000.UŠ Karlovacrukovoditelj Planskog i analitičkog odjela
1. 6. 2004.UŠ Karlovacpomoćnik voditelja
trenutno, od27. 3. 2013.UŠP Karlovacrukovoditelj Planskog i analitičkog odjela
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

10.12.1992

HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Alojza i Katarine rođ. Tomić, prosvjetnih djelatnika. Hrvat, agnostik. Osnovnu školu završio je u Novoj Gradiški 1979., a SŠC "Ivo Lola Ribar" 1983. godine.

Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je školske godine 1988.-89. na Šumarskom odjelu, a diplomirao 25.4.1990., obranivši diplomski rad iz uređivanja šuma pod naslovom "Strukturni odnosi u GJ "Okučanska brda" tijekom posljednjih 35 godina".

Pripravnički staž je odradio od 9.7.1990. do 8.1.1991. i od 20.5. do 20.11.1991. u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška u Službi za uređivanje šuma, dio Nova Gradiška. Od 1.1.1992. revirnik je u JP "Hrvatske šume", UŠ Požega, Šumarija Nova Gradiška, a 1.6.1994. prelazi u UŠ Karlovac za revirnika Šumarije Pisarovina.

U razdoblju od rujna 1991. do srpnja 1992. te tijekom Vojno-redarstvene operacije "Oluja" 1995. godine sudionik Domovinskog rata.

S 1.4.1998. preuzeo je mjesto stručnog suradnika za pripremu rada u Proizvodnom odjelu UŠ Karlovac da bi od 1.6. do 31.10.2000. radio kao stručni suradnik za iskorištavanje šuma u istom odjelu. Početkom mjeseca studenog 2000. postaje rukovoditelj Planskog i analitičkog odjela UŠ Karlovac. Od 1.6.2004., uz tu funkciju, obnaša i mjesto pomoćnika voditelja Uprave šuma Podružnice Karlovac. Ukidanjem mjesta pomoćnika voditelja od 27.3.2013. radi samo kao rukovoditelj Planskog i analitičkog odjela UŠP Karlovac.

Od 2001. godine sudjeluje u organizaciji manifestacija vezanih uz obilježavanje dana šumarstva na području Karlovca, a posebno je bio angažiran na organizaciji Dana hrvatskoga šumarstva u Karlovcu od 11. do 18. lipnja 2005., kao središnje manifestacije te godine za čitavu Hrvatsku.

Učlanjen u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije od 2006. godine. Član je Skupštine Komore u tri mandata od 2006., 2010. i 2014. godine.

Ispred Hrvatskih šuma d.o.o. član sektorskog vijeća Agencije za strukovno obrazovanje za sektor Šumarstvo, prerada i obrada drva od 2006. do 2008. godine, a ispred Hrvatskoga šumarskog društva od 2014. godine.

Sudjelovao u osmišljavanju i realizaciji šumskih poučnih staza: poučne staze "Kozjača" u Karlovcu, poučne staze "Rimski put" i poučne staze za osobe s posebnim potrebama "Kraljev put" na Petrovoj gori. Kao turistički zastupnik radi za potrebe Radne jedinice Turizam i ugostiteljstvo Karlovac, uglavnom za goste na Petrovoj gori.

Surađuje s javnim ustanovama za zaštitu prirode, ekološkim i drugim udrugama vezano za zaštićene objekte prirode te popularizaciju šumarstva i prirode.

Povremeno objavljuje tekstove u časopisima Šumarski list i Hrvatske šume, uglavnom o aktivnostima HŠD-a ogranka Karlovac i UŠP Karlovac. Piše vijesti od 2002. godine za intranet Hrvatskih šuma s područja UŠP Karlovac.

Istražuje povijest šumarstva karlovačkog područja. Autor je i suurednik monografije povodom 50 godina osnutka ŠG Karlovac „Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. – Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010.“. Inicijator i realizator prilikom postavljanja spomen-ploča zaslužnim članovima HŠD-a i šumarskim institucijama na širem području Karlovca.

Amaterski se bavi fotografijom vezanom za tematiku šume i prirode. Sudjelovao na Bjelovarskim salonima fotografije "Šuma okom šumara" gdje je osvojio dvije treće nagrade za serije fotografija. Nekoliko njegovih fotografija izloženo je u sklopu skupne izložbe "Šuma okom hrvatskih šumara" 2009. u finskom gradu Helsinkiju i 2011. u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku povodom Međunarodne godine šuma.

Od 2008. godine sudjeluje u organizaciji foto izleta HŠD-a ogranka Karlovac.

Član je HŠD-a od 1992. godine. Od 2002. do 2014. godine tri mandata bio je predsjednik je HŠD-a ogranka Karlovac. U dva mandata je izabran za dopredsjednika HŠD-a (2006. i 2010.) Od 1.12.2010. predsjednik je Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju HŠD-a. Na 118. sjednici Skupštine HŠD-a 16.6.2014. izabran je za 39. predsjednika HŠD-a.

Dobitnik priznanja HŠD-a s plaketom za višegodišnji rad na dobrobiti šumarske struke 2006. godine, zahvalnice HŠD-a s plaketom za višegodišnju podršku hrvatskih sudionika na europskim skijaškim natjecanjima (EFNS) 2008. godine i priznanja s prstenom HŠD-a ogranka Karlovac za aktivno sudjelovanje u radu Upravnog odbora ogranka 2007. godine.

Član je Planinarskog društva Šumar od 2007. godine i Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskih šuma od 2008. godine.

Oženjen, otac dva sina. Živi u Karlovcu.

1Vlainić, O., 2004: 50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.. Š.L. 1-2, s.88 PDF
2Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Karlovac 2005. BIB
3Vlainić, O., 2005: Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku. Š.L. 3-4, s.229 PDF
4Vlainić, O., 2005: Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.. Š.L. 5-6, s.299 pdf
5Vlainić, Oliver, 2006: Ivo Franjković. Š.L. 9-10, s.464 PDF
6Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Delnice 2007. BIB
7FOTO IZLET PETROVA GORA 2008; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2008. BIB
8Vlainić, Oliver, 2008: Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a na Medvednicu. Š.L. 9-10, s.484 PDF
9FOTO IZLET SLAPNICA 2009; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2009. BIB
10Planinarska obilaznica Petrova gora; Hrvatske šume Podružnica Karlovac, Zagreb - Karlovac 2009. BIB
11Vlainić, Oliver, 2009: Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a u Varaždin i Trakošćan. Š.L. 11-12, s.667 PDF
12Vlainić, Oliver, 2009: Ekskurzija karlovačkog ogranka HŠD-a u Bosnu i Hercegovinu. Š.L. 11-12, s.671 PDF
13FOTO IZLET SLUNJ 2010; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2010. BIB
14Vlainić, Oliver, 2010: Spomen obilježja zaslužnim šumarima i šumarskim institucijama. Š.L. 7-8, s.428 PDF
15Vlainić, Oliver, 2010: Mladen Tonković (1937 – 2010). Š.L. 7-8, s.439 PDF
16FOTO IZLET POKUPSKI BAZEN 2011; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2011. BIB
17Vlainić,Oliver, 2011: Zajedničke aktivnosti ogranaka Gospića i Karlovca u 2010. godini. Š.L. 1-2, s.80 PDF
18Vlainić, Oliver, 2011: Ilija Bućan (1928–2011). Š.L. 5-6, s.333 PDF
19Vlainić, Oliver, 2011: Višnja Topolovac (1941–2011). Š.L. 5-6, s.335 PDF
20Vuletić, D., S. Krajter, O. Vlainić, 2011: Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma. Š.L. 13, s.* pdf
21FOTO IZLET DRAGANIČKI LUGOVI 2012; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2012. BIB
22Vlainić, Oliver, 2012: Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju. Š.L. 1-2, s.97 PDF
23Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. - Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010; Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac, Karlovac 2012. BIB
24FOTOIZLET BLATUŠA 2014.; HŠD Ogranak Karlovac, Karlovac 2014. BIB
25Oliver Vlainić, 2014: KARLOVAČKI OGRANAK U POSJETU POLJSKOJ. Š.L. 1-2, s.97 pdf
26Oliver Vlainić, 2014: KARLOVAČKI ŠUMARI U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.329 PDF
27Oliver Vlainić, 2014: Prof. BERISLAV POŽAR, dipl. ing. šum. (1943–2014). Š.L. 5-6, s.356 PDF
28Oliver Vlainić, 2014: DVODNEVNA EKSKURZIJA OGRANKA KARLOVAC NA KRK I U SENJ. Š.L. 11-12, s.626 PDF
29izložba - POVIJESNI ŠUMARSKI SVJETLOZAPISI; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
30Oliver Vlainić, 2015: STRUČNO-POPULARNI SKUP U VOJNIĆU. Š.L. 3-4, s.193 PDF
31Oliver Vlainić, 2015: ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.195 PDF
32Oliver Vlainić, 2015: IZLOŽBA „POZDRAVLJAM TE ŠUMO“. Š.L. 7-8, s.403 PDF
33Oliver Vlainić, 2015: HŠD OGRANAK KARLOVAC POSJETIO VOJVODINU. Š.L. 9-10, s.485 PDF
34Oliver Vlainić, 2015: KAKO HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO PROMIŠLJA ŠUMARSTVO HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.572 PDF
35Oliver Vlainić, 2015: PROTEKLIH 25 GODINA ŠUMARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.574 PDF
36Oliver Vlainić, 2015: POŠTANSKE MARKE. Š.L. 11-12, s.578 PDF
379. FOTOIZLET RIBNIK 2016.; HŠD ogranak Karlovac, Karlovac 2016. BIB
388. FOTOIZLET ŽUMBERAK 2016.; HŠD ogranak Karlovac, Karlovac 2016. BIB
39Oliver Vlainić, 2016: 22. ALPE-ADRIA NATJECANJE. Š.L. 5-6, s.300 PDF
40Oliver Vlainić, 2016: RAZMJENA POSJETA OGRANAKA VIROVITICE I KARLOVCA. Š.L. 7-8, s.418 PDF
41Oliver Vlainić, 2017: MLADEN MEĐERAL (1967–2016). Š.L. 1-2, s.104 PDF
42Oliver Vlainić, 2017: MLADEN ŠPIGELSKI (1932–2016). Š.L. 1-2, s.105 PDF
43Miroslav Harapin, 2017: IVAN MARIČEVIĆ (1929–2016). Š.L. 1-2, s.107 PDF
44Oliver Vlainić, 2017: STJEPAN LUKAČIĆ (1929–2016). Š.L. 1-2, s.108 PDF
45Oliver Vlainić, 2017: EKSKURZIJA HŠD-A OGRANKA KARLOVAC U CRNU GORU I ALBANIJU. Š.L. 5-6, s.306 PDF
46Oliver Vlainić, 2017: TERENSKI DIO 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 5-6, s.324 PDF
47Oliver Vlainić, Ivica Milković, 2017: Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.). Š.L. 11-12, s.627 PDF
48FOTOIZLET 2018 - CETINGRAD; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, karlovac 2018. BIB
4910. FOTOIZLET JAŠKOVO 2017.; Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac 2018. BIB
5010 foto izleta; Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac, Karlovac 2018. BIB
51HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO OGRANAK KARLOVAC 1953. – 2018.; HŠD ogranak Karlovac, Karlovac 2018. BIB
52Oliver VLAINIĆ, 2018: JUBILARNO 20. SUDJELOVANJE HRVATSKE ŠUMARSKE EKIPE NA 50. EFNS-U (Antholz, Južni Tirol, Italija, 28. siječnja – 3. veljače 2018.). Š.L. 5-6, s.331 PDF
53Oliver Vlainić, 2018: Stručna ekskurzija Upravnog odbora HŠD-a u Sloveniju (Posočje – dolinaSoče i Julijske Alpe). Š.L. 11-12, s.652 PDF
54FOTO IZLET PETROVA GORA 2019.; HŠDogranak Karlovac, Karlovac 2019. BIB
55Oliver Vlainć, 2019: Petodnevna ekskurzija ogranaka Gospića i Karlovca u Rumunjsku. Š.L. 1-2, s.80 PDF
56Oliver Vlainć, 2019: ŠIME RONČEVIĆ, dipl. ing. šum.(1943.-2019.). Š.L. 1-2, s.96 PDF
57Oliver Vlainić, 2019: Hrvatska ekipa na zimskom natjecanju Alpe-Adria 2019. godine. Š.L. 5-6, s.279 PDF
58Hranislav Jakovac, Oliver Vlainić, 2020: 52. EFNS – Drusznicki-Zdrój, Poljska (19.-25. siječnja 2020.) . Š.L. 1-2, s.95 PDF
59Oliver Vlainić, 2020: Stručno-turistička ekskurzija u Češku. Š.L. 3-4, s.212 PDF
60Oliver Vlainić, 2020: Božidar Radečić (1.5.1939. – 2.7.2019.). Š.L. 3-4, s.222 PDF
61Oliver Vlainić, Ivan Grginčić, 2020: Stjepan Mikuc (3.3.1930.-12.2.2020.). Š.L. 3-4, s.223 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 703.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM