HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12002
ime VOUK, Vale
zvanje
zanimanje     
dr. sc., botaničar, redoviti sveuč. profesor, akademik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12002)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 2. 1886.Gospić
doktorirao1908.Beč
umro27. 11. 1962.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Sveuč. u Beču, gdje je doktorirao iz botanike 1908. i zatim do 1912. bio asistent fiziološke botanike. God. 1913. dolazi u Zagreb, habilitira i postaje docent na Matem.-prirodoslovnom odjelu Filozofskoga fakulteta. Od 1915. je izvanredni, a od 1918. do 1939. redoviti prof. opće botanike i biljne fiziologije. Za vrijeme II. svj. rata bio je umirovljen. Od 1945. do ponovnog umirovljenja 1956. nastavlja raditi kao profesor tada već osamostaljenoga PMF u Zagrebu. Bio je predstojnik Botaničkog zavoda i vrta. Posebno se istakao kao voditelj mnogih naših istraživača - botaničara, agronoma i farmaceuta. God. 1928. u Botaničkom vrtu izgradio je i opremio istraživačke laboratorije.
 Bavio se anatomijom i fiziologijom bilja, ali i florom naše zemlje, osobito morskim algama, višim gljivama i biljkama u termalnim vodama, a djelovao je i na području farmacije, fitopatologije i hortikulture.
 Od 1920. bio je dopisni, od 1924. redoviti član JAZU, a niz godina i njezin tajnik.
 Objavio je više od 200 znanstvenih radova. Važnija su mu djela: "Nauka o životu biljaka", "Grundriss einer Balneobiologie der Thermen" i "Elementi botanike". Bio je osnivač i redaktor znanstvenih časopisa "Acta Botanica" u Zagrebu, "Acta Adriatica" u Splitu i dr. Jedan je od osnivača Oceanografskog instituta u Splitu i Biološkog instituta u Dubrovniku.
 Na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu predavao je opću botaniku (1919.-1922.).
 U Šum. enciklopediji objavljeno je nekoliko njegovih priloga: Alge, Arboretum, Areal, Bakterije, Biljke, Biologija, Biologija cvijeta, Flora, Geografija bilja i Morfologija bilja. U Šum. listu 1913. objavio je članak "U koje drveće udara grom i zašto?", a 1953.g. u članku "Auksini u šumarstvu" daje kritički osvrt na pojedine sadržaje knjige "Ekspresne šume" D. Afanasijeva, (Sarajevo, 1952.).

1Piše Dr. V. Vouk, 1913: U koje drveće udara grom i zašto?. Š.L. 4, s.153 PDF
2Mali Gljivar; KNJIŽARE L. HARTMANA (ST. KUGLI, ZAGREB 1917. BIB
3NAUKA O ŽIVOTU BILJA (BIOLOGIJA BILJA); NAKLADA VLASTITA, ZAGREB 1922. BIB
4ACTA BOTANICA; Članovi botaničkog instituta univerziteta u Zagrebu, Zagreb 1930. BIB
5dr. V. Vouk, 1953: Auksini u šumarstvu. Š.L. 1, s.1 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 39, 51, 195.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 27, 73, 222.
 *** ŠN, s. 118, 188, 382.
 *** Enciklop. LZ 6, Zg. 1969., s. 658.
 *** ŠL 1973., s. 412; 1988., s. 276.
 *** Spomenica PMF, Zagreb 1974.
 *** PŠH 1846-1976., s. 25, 420.
 *** ŠE, sv. 1, 1980., s. 96, 101, 184, 185, 552, 556; sv. 3., 1987., s. 596, (životop.).
 *** Sveuč. u Zagrebu, Spomenica PMF, Zagreb 1996., s. 35, 38, 210-214, 237, 291, 398.
 *** HŠD 1846-1996., s. 250.
 *** Filoz. fak. Sveuč. u Zagrebu, Zagreb 1998., s. 46.
 *** SŠN, 2, ŠF 1998., s. 133, 479, 509.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM