HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12003
ime V., Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12003)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1983.
diplomirao15. 12. 1983.

član HŠD ogranak
Osijek

1984

HŠ d.o.o., Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Marije r. Štamberger. Hrvat, katolik. Osnovnu školu završio je u Trnavi 1975., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1979. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1982.-83. i diplomirao 15.12.1983.
 Zapošljava se kao pripravnik u Šumariji Đakovo 1984. g. Od 1985. do 1991. referent je za eksploataciju šuma u istoj šumariji, 1992. i 1993.g. pomoćnik je upravitelja, a od 1994. upravitelj je Šumarije Đakovo. Od 1.6.1999. rukovoditelj je Odjela za uređivanje šuma u UŠ Osijek.
 Od 1994. vjećnik je u Skupštini Osječkobaranjske županije. Jedan je od zaslužnih za uspjeh KUD "Šumari" Vinkovci.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 59.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 59; 1996., s. 52.
 *** Šum. škola Karlovac 1997., s. 91, 93, 140.
 Sučić, M.: KUD "Šumari", Vinkovci, 1998., s. 169.
 *** SŠN 2, ŠF 1998., s. 697.
 *** Časopis "HŠ" 21/22, 1998., s. 25.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM