HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12005
ime V., Jozo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12005)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao5. 10. 1977.

 Sin Ivana i Ane r. Erdelić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Vrpolju 1964., a Strojarskotehničku školu "Josip Godlar" u Slavonskom Brodu 1968. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odjelu škol. g. 1973.-74., a diplomirao 5.10.1977. Dvije godine je studirao na poslijediplomskom studiju i specijalizirao je iskorišćivanje šuma.
 Zaposlio se 1977. god. kao referent u proizvodnotehničkom sektoru ŠG Slavonski Brod. Od 1982. referent je za iskorišćivanje šuma i automatsku obradu podataka u istom sektoru, a od 1985. god. upravitelj je Šumarije u Trnjanima. Od 1988. upravitelj je Šumske mehanizacije Slav. Brod, a od 1991.g. ponovo je upravitelj Šumarije Trnjani, UŠ Vinkovci, od 1995. UŠ Nova Gradiška.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 66.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 695.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 183.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM