HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12007
ime V., Ivan
zvanje
zanimanje     
profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12007)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1937.
diplomirao1938.

 Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1938. godine. Službovao je na gimnazijama u Novoj Gradiški, Varaždinu i Koprivnici do 1943. Nakon povratka iz NOB-e načelnik je Ministarstva prosvjete NRH u Zagrebu i FNRJ u Beogradu do 1946. godine.
 Od 1946. nastavnik je političke ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu predavao je šumarima 1950.-51. političku ekonomiju.
 Objavio je desetak stručnih članaka i nekoliko skripata i samostalnih edicija iz svoga područja.

 *** ŠN, s. 233, 234, 382, 532.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM