HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1201
ime K., Miroslav
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, poslovođa gradevinarstva
     

                                                                IZBOR      (lugari /1201)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Delnice

 šum. tehničar, poslovođa gradevinarstva. Sin Antona Kovačevića. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1968. god. Zaposlen je u Mehanizaciji, građevinarstvu i prijevozu Delnice, "Hrv. šume", UŠP Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM