HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12013
ime V., Dario
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12013)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao10. 10. 1995.

član HŠD ogranak
Split

1996

Šumarija Brač

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Radoslava i Zlate r. Vuletić. Hrvat. Potječe iz obrtničke obitelji. Otac mu je stolar, a majka viša medicinska sestra. I osnovnu i srednju školu završio je u Makarskoj. Maturirao je na srednjoj Ekonomskoj školi 1986. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1992.-93., a diplomirao na Šum. odsjeku 10.10.1995. iz područja ekonomika šumarstva. Izradio je i obranio diplomski rad pod naslovom "Analiza kalkulacije cijena radnikadana u šumarstvu".
 Pripravnički staž odradio je u UŠ Split, Šumarija Makarska, od 1.3.1996. do 1.3.1997. Nakon kraće pauze, 13.7.1997. primljen je u stalni radni odnos kao revirnik Šumarije Metković, iste uprave.
 Pred ispitnim povjerenstvom Šum. škole Karlovac 23.4.1998. u Makarskoj je položio ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.
 Član je HŠD.

 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 702.
 Frković, A.: ŠL 7-8 1998., s. 347-352.
 *** Časop. "HŠ" 19-20, 1998., s. 40.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM