HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12016
ime VRBANIĆ, Juraj
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. pravnik, sveuč. prof., pravni savjetnik.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12016)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 4. 1859.Zagreb
umro2. 12. 1929.Zagreb

 Pripada obitelji koja je u privrednom, kulturnom i političkom životu Hrvatske ostavila trajno obilježje.
 Kao profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu dobrovoljno je prihvatio predavanja na Šum. akademiji u Zagrebu, gdje je kao naslovni izvanredni stručni profesor predavao narodno gospodarstvo i financijske znanosti (1898.-1907.) te trgovačko i mjenbeno pravo (1899.-1919.). Svojim je radom pridonio razvitku Šum. akademije, a njegova su predavanja ostala u trajnom sjećanju slušača.
 Bio je pravni savjetnik i ravnatelj Prve hrvatske štedionice.
 Umro je u Zagrebu u 71. godini života.

1Što je novac? Kruna ne forinta. ; Vlastita naklada, ZAGREB 1892. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Dr Juraj Vrbanić. Nekrolog. Obzor br. 325, 1929., s. 3.
 Nenadić, Đ.: Dr. Juraj Vrbanić. In me -moriam. ŠL 1930., s. 46-47.
 Kosier, Lj.: Milan Krešić i Juraj Vrbanić. Nekrolog. Bankarstvo br. 1. 1930., s 33-34.
 *** ŠN, s. 98, 100.
 *** SŠN 2, ŠF Zagb 1998., s. 63, 64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 NENADIĆ, Đuro: † Dr. Juraj Vrbanić, ŠL 1/1930, s.16 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM