HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12021
ime V., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, književnik
     


lokacija

apsolvirao1966.
diplomirao14. 4. 1971.

 Na ŠG odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu studirao je šumarstvo. Apsolvirao je škol.g. 1965.-66., a diplomirao 14.4.1971.
 Prema nepotpunim podacima, objavio je iz područja lovstva desetak stručnih članaka u Lovačkom vjesniku. Napisao je i velik broj pjesama. God. 1986. načinio je izbor od 38 pjesama i objavio ih u zbirci "Opekline samoće". Pjesme odišu tugom, a pjesmu "Hrast" posvetio je "učitelju prof. dr. ing. Dragi Andrašiću", sveuč. nastavniku predmeta lovstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu. Pjesme i priče objavljuje u listovima za djecu i mlade - u SMIB-u i "Modroj lasti".

1Osvrt na skripta D. Andrašića o lovač-kom oružju. LV LXXVIII, 4, Zagreb 1969., s. 103-104.
2Dijana - božica lova. LV LXXIX, 10, 1970., s. 262.
3Paviljon 41 na Međunarodnoj lovačkoj izložbi u Budimpešti. Ibid., LXXX, 11/12, 1971., s. 262.
4Nužna posljedica lošeg gospodarenja. LD "Bor" Selnice. Ibid., LXXXI, 3, 1972., s. 48.
5Vrijedna trofeja. Ibid., LXXXI, 5, 1972., s. 104.
6"Testirani" Križevčani. SLDO Križevci. Ibid., 11, 1972., s. 269.
7Uspjeh križevačkih stažista. Ibid. LXXXII, 6, 1973., s. 160-161.
8Uzroci neuspjeha. Ibid., 9, 1973., s. 251-253.

 *** ŠL 9-10, 1986., s. 496.
 Frković, A.: Bibliografija LRV..., Zagreb 1993., s. 40, 105, 106, 134a, 241, 265, 273, 379, 449.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 693.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM