HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12023
ime V., Petar
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12023)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao20. 5. 1987.
magistrirao1992.Šumarski fakultet u Zagrebu Sin Krunoslava, dipl. ing. šumarstva i Rajke, prof. francuskog, talijanskog i latinskog jezika. Hrvat, hrvatski državljan i rimski katolik po tradiciji. Osnovnu školu završio je 1977. u Novom Travniku (BiH), kao i gimnaziju 1981. godina.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1985.-86., a diplomirao 20.5.1987. god. Magistrirao je 1992. na Šum. fakultetu u Zagrebu, i u jesen 1994. prijavio temu za doktorat. U magistarskom radu "Neke autohtone vrste drveća u maniri japanskog minijaturnog drveća" obradio je jedno rijetko područje šum. djelatnosti koje se temelji na rekultivaciji nekih autohtonih vrsta iz prirode u "bonsai kulturi".
 Zaposlio se u siječnju 1988.g. kao referent za lovstvo u UŠ Sisak, gdje je radio do lipnja 1989. Od listopada 1989.g. bio je zaposlen kao voditelj poslova u RZ Hortikultura, H.P. Haludovo - Malinska. Od prosinca 1992. revirnik je u rasadniku Podbadanj u Šumariji Crikvenica, UŠ Senj.
 God. 1986. volonterski je radio u NP "Mljet" na protupožarnoj zaštiti. God. 1987. po završetku studija odlazi u SAD gdje je poučavao djecu o ekologiji i šumarstvu (ljetni kamp, 4 mjeseca.), a 1989. poučavao ih je streljaštvo, streličarstvo i lovstvo (ljetni kamp, 4 mjeseca) posredstvom međunarodnog programa razmjene u organizaciji Američkog instituta za strane studente (American Institute for Foreign Studies, AIFS).
 Član je DIT, odnosno HŠD Senj.

1Vrgoč, P., 1991: Bonsai i mogućnosti korišćenja biljaka iz prirode. Š.L. 1-2, s.63 PDF
2Vrgoč, P., 1992: Mogućnost točnog prebrojavanja divljači u zagrađenim površinama (tzv. gaterima). Š.L. 3-5, s.175 PDF
3Petar Vrgoč, 1994: Fraxinus rotundifolia Mill., Pinus nigra ssp. austriaca (Hoess) Vid. i Carpinus orientalis Mill. u bonsai kulturi. GŠP vol. 31 s. 135
4Fraxinus rotundifolia Mill, Pinus Nigra SSP. Austriaca (HOESS) Vid. i Carpinus Orientalis Mill. u Bonsai kulturi. Glasnik za šum. pokuse 31, 1994., s. 135-197.
5Vrgoč, Petar, 2010: Intelektualno vlasništvo, oplemenjivanje i rasadničarstvo. Š.L. 1-2, s.65 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 Ivančević, V.: U povodu završetka postdiplomskog studija Petra Vrgoča, ŠL 9-10, 1993., s. 448-449.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 189.
 *** SŠN 2, 1998., s. 636, 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM