HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12029
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12029)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1959.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1966.
diplomirao3. 4. 1968.
karijera1. 9. 1969.šumarija Županja

 Sin Radovana i Pave r. Rebić. Srbin, hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjere. Otac mu je bio željezničar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Ogulinu 1954., a srednju Šum. školu u Karlovcu 1959.g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1965.-66., a diplomirao na ŠG odjelu 3.4.1968.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u Šumariji Županja 1.9.1969. Nakon odsluženoga vojnog roka, preselio se u Ogulin, gdje je od 1.4.1961. pa sve do zaključenja ove knjige Leksikona (kraj 1999.) stalno zaposlen u ŠG Ogulin, odnosno UŠ Ogulin. Uz kraće referentsko mjesto u tehnič-kom odjelu gospodarstva (22.4.1968.-31.12.1969.) cijelo vrijeme radi u ogulinskoj Sekciji za uređivanje šuma, prošavši sve faze od referenta za uređivanje šuma do šefa odjela. Od 1.1.1986. do 30.12.1990. radio je u Goranskoprim. ŠG Delnice, kao direktor Sektora za uređivanje šuma. Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem "Hrvatskih šuma" - UŠ Ogulin, najprije radi kao šef Odjela za uređivanje šuma (1.1.1991.-31.7.1996.), a od 1.8.1996. samostalni je taksator.
 Tijekom svoje bogate taksatorske djelatnosti izradio je velik broj ŠG osnova i programa zaštite, obuhvativši tako gotovo sve šume i zaštićena područja Gorskoga kotara, ogulinskoga kraja i dijela Like. Na stručnim savjetovanjima, u okviru šum. gospodarstava ovoga područja, podnio je više stručnih referata od kojih bilje-žimo: Gospodarenje bukovim šumama (Brinje 1977.), Primjena fotogrametrije u šumarstvu (Plaški 1978.), Gospodarenje šumama uz suvremena tehnološka sredstva (Jasenak 1979.), Uređivanje šuma u izmijenjenim uvjetima gospodarenja (Zalesina 1990.) i dr.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63.
 *** HŠD 1846-1996., s. 299.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976-1995. ŠL 1977., s. 169.
 *** Šum. škola Karlovac 1997., s. 82, 140.
 *** SŠN 2, 1998., s. 693, (Vukelić!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM