HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12032
ime V., Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12032)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1992.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1989.
diplomirao2. 3. 1990.
karijera1. 2. 1992.Gospić

 Sin Stipe i Anke r. Ugarković. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je građ. radnikarmirač, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Brinju 1978., a srednju Fizioterapeutsku školu u Zagrebu, maturiravši 1982. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1988.-1989., a diplomirao 2.3.1990. iz znanstvenoga područja lovstvo. Izradio je i obranio diplomski rad naslova "Stanje i uloga predatora u lovištu "Brinje"".
 Prvo zaposlenje dobio je u UŠ Gospić 1.2.1992. Nakon jednogodiš-njeg pripravničkog staža zapošljava se u Odjelu za uređivanje šuma kao samostalni taksator. Od 1.4.1996. unaprijeđen je za rukovoditelja Informatičkog odjela UŠ Gospić, odakle 30.10.1998. prelazi u Šumariju Brinje na dužnost upravitelja, gdje se nalazio i potkraj 1999. godine.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 65; 1996., s. 58.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM