HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12039
ime V., Hrvoje
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12039)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao5. 6. 1992.
karijera1. 8. 1992.šumarija Đurđenovac

 Sin Franje i Slavice r. Šabarić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka prof. biologije. I osnovnu i srednju školu polazio je i završio u Našicama, maturiravši u CUO "August Cesarec", matematič-ko - informatičko usmjerenje 1986.g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1990.-91., a diplomirao na Šum. odjelu 5.6.1992.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva 1.8.1992. u UŠ Našice. Pripravnički staž odradio je u šumarijama Đurđenovac, Koška, Orahovica te u pogonu Transporta i šum. mehanizacije. Revirnikom je imenovan 1.9.1993. u Šumariji Koška, a 1.7.1995. premješten je u Šumariju Đurđenovac u istom zvanju. Od 9.12.1996. upravitelj je Šumarije Đurđenovac, na kojoj je dužnosti bio i prilikom prikupljanja podataka u jesen 1999. god.
 Uz šumarstvo posebno voli lov i prirodu, dajući značajan doprinos za unapređenje lovstva našičkoga kraja. Dana 23.10.1997. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 701.
 Frković, A.: ŠL 7-8, 1998., s. 347-352.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM