HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1205
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1205)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1991.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Šum. školu završio je 1977. u Karlovcu, a V. stupanj postigao je obrazovanjem uz rad 1991. god. i postigao zvanje viši šum. tehničar. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Slav. Brod.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM