HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12053
ime V., Lazar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12053)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao17. 10. 1960.

 Rođen je u seljačkoj obitelji, koja je tijekom II. svj. rata doživljavala mnoge tragične trenutke. Školovanje mu je bilo teško i s prekidima. Osnovnu školu pohađao je u Benkovcu, da bi u jesen 1943. upisao partizansku školu. Kao prognanik neko je vrijeme boravio u Mađarskoj i Vojvodini, gdje je i završio osnovnu školu. Nižu gimnaziju pohađao je u Grubiš-nom polju i Daruvaru, a srednju Šumarsku školu u Plaškom.
 Kao šum. tehničar radio je u ŠG "Psunj" u Novoj Gradiški, a pred upis na fakultet u Šumariji Kamenska (Po-žega).
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu 1958.-59.g., a diplomirao 17.10.1960. na osamostaljenom Šumarskom fakultetu.
 Zaposlio se 1.11.1960. u ŠG Slavonska Požega, gdje je dugi niz godina najviše vremena proveo na projektiranju i izgradnji šumskih cesta, a radio je i na investicijama.
 Bio je član DIT-a.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

 *** Šum. škola u Plaškom. Exportdrvo Zagreb, 1991., s. 97.
 *** ŠN, s. 372, SŠN 2, 1998., s. 690.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MILADINOVIĆ, Mirko: Lazar Vujić (1932–2006), ŠL 5-6/2006, s.290 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM