HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12062
ime V., Stjepan mlađi
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski i lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12062)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao16. 5. 1962.

 Sin Antuna i Ane. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Požegi 1946. godine i maturirao na gimnaziji 1954.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku 1959.-60., a diplomirao 16.5.1962. godine.
 Zaposlio se 1.5.1961. u ŠG Sisak gdje radi do 1.4.1976. kada postaje inspektor u Zajednici općina Sisak. Od 1985. do 1992.g. obnaša du-žnosti na Općini Sisak, a od 1.7.1992. radi kao načelnik Odjela šum. i lovne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske.

 *** ŠN, s. 373; SŠN 2, 1998., s. 691.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 55.
 *** Časopis "HŠ" 21/22, 1998., s. 33, 34; 27, 1999., s. 15.; 33, 1999., s. 31.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM