HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12064
ime V., Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12064)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1944.Otočac
srednje obr.1955.Osijek
apsolvirao1960.
diplomirao1. 3. 1961.ŠF DI
karijera15. 3. 1961.Drvni kombinat Otočac
1. 9. 1963.ŠG Gospić
1. 2. 1967.DIP Perušić
1969.Exportdrvo Rijeka
umirovljen1. 4. 1998.Kostrena

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

diplomirani inženjer drvne tehnologije

 Sin Marka i Nade r. Anić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je bio šumarski tehničar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Otočcu 1944., a srednju Tehničku školu u Osijeku 1955.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privr.-šum., nakon osamostaljenja na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na DI odsjeku 1.3.1961. god.
 U državnu službu stupa odmah nakon diplomiranja. Prvo radno mjesto dobiva u DIP-u Otoćac 15.3.1961., gdje je, nakon skraćenog pripravničkog staža, radeći u komercijali, postavljen za komerc. direktora. Od 15.9.1963. radi u ŠG Gospić na radnom mjestu šefa eksploatacije šuma, da bi se 1.2.1967. vratio u DIP Perušić na mjesto direktora poduzeća.
 Nakon dvije godine, 1.9.1969. prelazi u Exportdrvo Zagreb, Filijala Rijeka, gdje je šef poslovnice, a 1.1.1996. postao je direktor Filijale Rijeka i na tom mjestu radi do 1.4.1998. kada odlazi u prijevremenu mirovinu.
 Član je HŠD, ogranak Senj. Kao pasionirani lovac, član je LU "Jelen" Grobnik-Čavle. Živi u Kostreni kod Rijeke.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 71.
 *** ŠN, s. 372; SŠN 3, s. 337.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM