HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12066
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12066)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1961.
diplomirao2. 7. 1962.
karijera Loznica /Srbija/

 Prema nepotpunim podacima, završivši srednju Šumarsku školu u Plaškom, a nakon odsluženog vojnič- kog roka, zapošljava se u ŠG "Javornica" Ogulin, najprije u Šumariji Jasenak, a zatim u Šumariji Plaški.
 Školske 1957.-58. godine upisao je šumarstvo na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu osamostaljenoga Šum. fakulteta 2.7.1962.
 Kao dipl. ing. šumarstva prvo zaposlenje dobiva u Preduzeću za gazdovanje šumama "Boranja" u Loznici. Četiri je godine radio na poslovima planiranja, slijedećih deset bio je tehnički direktor, a osam direktor radne organizacije. Od 1984. radi u SOUR šumarstva i prerade drveta "Srbija" u Beogradu. Do travnja 1988. bio je zamjenik gen. direktora, a zatim do umirovljenja na čelu poduzeća.

 *** SŠN 2, s. 691, (1960./61).
 *** Šum. škola u Plaškom. Exportdrvo Zagreb, 1991., s. 98.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM