HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12067
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12067)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1961.
diplomirao29. 1. 1962.

 Sin Marijana i Kate r. Tomljanović. Hrvat. Otac mu je bio lugar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Novom Vinodolskom 1951., a gimnaziju u Senju 1956. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na već osamostaljenom Šum. fakultetu na ŠG odjelu 29.1.1962.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Senj - Šumarija Novi Vinodolski. Nakon jednogodišnjeg stažiranja, imenovan je zamjenikom upravitelja šumarije, a od 1966. do 1974. pomoćnik je upravitelja i referent za iskoriš- ćivanje šuma. Reorganizacijom šumarstva, od 1975. do 1984. rukovoditelj je OOUR-a za iskorišavanje šuma Novi Vinodolski, a od 1985. do 1991. direktor OOUR-a iskorišćavanja Goransko.-prim. ŠG Delnice. Novom reorganizacijom i osnivanjem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb - UŠ Senj, jednu je godinu (1991.) upravitelj Šumarije Novi Vinodolski, a od 1992. do 1995. rukovodilac Proizvodnog odjela UŠ Senj. Od 1.7.1995. pomoćnik je upravitelja UŠ Senj za proizvodnju, komercijalu i plan te rukovoditelj Odjela za proizvodnju.
 Tijekom dosadašnjeg aktivnog rada u šumarstvu pretežito se bavio organizacijom proizvodnje, otvaranjem šumskih sastojina i uvođenjem šumske mehanizacije u sve faze eksploatacije šuma, po čemu je njegova matična Šumarija Novi Vinodolski dugi niz godina prednjačila. Za zasluge i doprinos šumskoj proizvodnji nosilac je Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.
 Uz rad u struci bio je aktivan i na društvenom planu. U više saziva bio je član Skupštine općine Crikvenica i njezinog Izvršnog vijeća, pred sjednik skupštine MZ Novi Vinodolski (1982. i 1983.), član Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva (1994.-1997.) te predsjednik DIT šumarstva u Senju (1972.-1978.).

1Prikaz šuma i šumskog zemljišta, povijest i upravljanje na području grada Novog Vinodolskog, Crikvenice i vinodolske općine. Novljanski zbornik, knj. III, Novi Vinodolski 1995.

 *** ŠN, s. 373; SŠN 2, 1998., s. 691.
 *** PŠH 1846-1976., s. 420.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 *** Posl. izvj. "HŠ" 1995., s. 64; 1996., s. 57.
 Blažević, B.: Gospodarstvo Novog Vinodolskog u dvadesetom stoljeću. Knjiga "Adamić", Novi Vinodolski 1998.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Branko Vukelić (1936 – 2002), ŠL 5-6/2003, s.327 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM