HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12069
ime V., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12069)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao10. 6. 1983.

član HŠD ogranak
Senj

1984

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Šumarstvo je apsolvirao 1981.-82., a diplomirao 10.6.1983. na Šum. odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Dne 9.7.1984. zaposlio se u ŠG Senj, Šumarija Novi Vinodolski, a 1.10.1984. prelazi u RZ istoga gospodarstva. Od 1985. do 1997. radio je kao samostalni taksator u Odjelu za uređivanje šuma Senj u sastavu Goranskoprim. ŠG Delnice, a od 1991. u sastavu UŠ Senj. Od 8.1.1997. šef je Komerc. odjela UŠ Senj, gdje se nalazio i 1999.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1996., s. 57.
 *** HŠD 1846-1996., s. 423.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM