HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12076
ime VUKELIĆ, Marko - Maka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
      šum. i lovni inspektor, savjetnik

                                                                IZBOR      (knjiga5/12076)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 1. 1936.Krasno Polje
srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1962.
diplomirao20. 7. 1963.
karijera1963.ŠG Lika Gospić
1977.Gospićšumarski i lovni inspektor
1992.Šumarija Otočacupravitelj
1999.UŠP Gospićsavjetnik
umirovljen2002.
umro27. 5. 2010. Sin Marka i Nade r. Anić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio šum. tehničar, a majka kućanica. Osnovnu školu završio je u Otočcu 1951., a srednju Šum. školu u Karlovcu 1956. Kao tehničar godinu je dana radio u Šumariji Otočac.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1961.-62., a diplomirao na već osamostaljenom Šum. fakultetu, na ŠG odjelu 20.7.1963. godine.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG "Lika" Gospić u Odjelu za uređivanje šuma (1963.-1964.). Nakon jednogodišnjeg staža, 1.7.1964. premješten je za tehn. rukovodioca Pogona za intenzivne kulture i rasadnike, a 1.6.1966. postavljen je za njegovog upravitelja, na kojim poslovima ostaje do 1.8.1968., kad je imenovan šefom uzgoja šuma unutar RZ Zajedničkih službi ŠG Gospić. Od 1976.-78. istodobno bio je i upravitelj ZS poduzeća. Prema potrebi službe, 1.5.1977. napušta šumarsku operativu i prelazi u Zajednicu općina Gospić za šumarskog i lovnog inspektora, a od 1.5.1986. za međuopćinskog inspektora općina Otočac i Korenica. Nakon 15 godina rada u inspekciji, 2.8.1992. vraća se u novoustanovljenu UŠ Gospić na mjesto upravitelja Šumarije Otočac, a 6.1.1999., imenovan je savjetnikom upravitelja uprave šuma, na kojoj se dužnosti nalazio i krajem 1999.
 Sudjelovao je na više stručnih šumarskih skupova u zemlji i svijetu (Francuska, Čehoslovačka i Švicarska). Član je HŠD.
 Bio je sudionik Domovinskog rata 1991.-1992., zapovjednik Narodne zaštite za općinu Otočac i nosilac je Spomenice Domovinskog rata.

1Vukelić, M., 1999: Minirana područja Uprave šuma Gospić. Š.L. 7-8, s.382 PDF
2Vukelić, M., 1999: Zaštićeni objekti prirode: Prašuma "Devčić Tavani". Š.L. 11-12, s.589 PDF
3Vukelić, M., 2000: Osvrt na obnovu prirodnih sastojina. Š.L. 3-4, s.227 PDF
4Vukelić, M., 2000: Otočka imovna općina. Š.L. 9-10, s.533 pdf
5Vukelić, M., 2001: Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici. Š.L. 3-4, s.185 pdf
6Vukelić, M., 2001: Laudonov gaj. Š.L. 7-8, s.425 pdf
7Vukelić, M., 2002: Osvrt na floristička istraživanja Velebita - Ljudevit Rossi. Š.L. 1-2, s.109 PDF
8Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J., 2002: Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici. Š.L. 5-6, s.251 pdf
9Vukelić, M., 2002: Pašarenje na Velebitu. Š.L. 5-6, s.299 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 65; 1996., s. 58.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 81, 140.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: MARKO VUKELIĆ (1936–2010), ŠL 1-2/2013, s.124 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM