HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12084
ime V., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12084)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1959.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1966.
diplomirao28. 7. 1967.

član HŠD ogranak
Karlovac

30.05.1959

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Tome i Kate r. Karas. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Školovao se u Karlovcu: osnovnu školu završio je 1955., a srednju Šum. školu 1959. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 28.7.1967. Već 1959. god. zaposlio se kao šum. teh., poslovođa u ŠG Karlovac, potom je na odsluženju vojnog roka, 1962. upisuje fakultet, a po diplomiranju 1967. zapošljava se kao poslovođa VSS u građevinarstvu. God. 1975. postaje direktor OOUR-a za građevinarstvo, zatim upravitelj Šumarije Karlovac i direktor OOUR-a za iskor. šuma. Od 1990. stručni je suradnik za građevinarstvo i investicije u UŠ Karlovac.
 Tijekom 1991. i 1992.g. bio je učesnik Domovinskog rata u 129. brigadi HV.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 82, 140.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 693.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM