HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12088
ime V., Bogdan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12088)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1927.
diplomirao10. 10. 1929.

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1926.-27., a diplomirao na Šum. odsjeku 10.10.1929. U šumarskoj struci zaposlio se 13.12.1929. kao šum. pripravnik kod Kotarskog načelstva Sisak gdje se nalazio i 1937. U Šumariji Sisak, ŠG Zagreb radio je, prema dostupnim podacima, i 1952.g.
 Bio je član JŠU.
 God. 1965. u Šum. društvu Sisak jedan je od autora rada "Stanje i razvoj šumskog fonda i šumarstva na području Banije, dijelom srednje Posavine i Moslavine".

 *** ŠL 1937., s. 264; 1939., br. 8-9, (prilog); 1952., s. 75.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 57, 111, 152.
 *** HŠD 1846-1996., s. 427.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM