HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1209
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1209)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mate i Kate rođ. Robotić. Osnovnu školu završio je u Ferdinandovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1967). U šumarstvu se zaposlio 1.7.1967. i do danas radi kao poslovođa na iskorištavanju u Šumariji Đurđevac, UŠP Koprivnica. Živi u Đurđevcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM