HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12093
ime V., Luka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12093)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1979.
diplomirao6. 11. 1980.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1981

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Viktorije rođ. Filipović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu ško lu završio je u Strošincima 1971., a gimnaziju "M. A. Reljković" u Vinkovcima 1975. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 6.11.1980. godine.
 Radio je u Đakovu kao predavač na srednjoj školi za drvnoindustrijske radnike, zatim u Starim Mikanovcima kao pomoćnik upravitelja Šumarije i na istom radnom mjestu u Šumariji Vrbanja, UŠ Vinkovci.
 Član je HŠD i član Općinskog poglavarstva Vrbanja.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 696.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM