HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12097
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1933.
diplomirao20. 6. 1938.
karijera1940.Kutina
1941.Ogulin
1955.Palmotićeva 45

 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1932.-33., a diplomirao 20.6.1938.
 Godine 1940. postavljen je za šum. vježbenika kod Kotar. načelstva Kutina, a 1941. premješten je u istom svojstvu Kotarskoj oblasti u Ogulin. Od 1942.-1943. radio je kao kotarski šumar Kotarske oblasti u Kutini.

Godine 1955. radio je u Projektnom birou "Palmotićeva 45" kao samostalni projektant. Iste godine odlazi iz biroa.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, (IV. god.).
 *** ŠL 1940., s. 184, 271; 1941., s. 31, 458; 1943., s. 25, 266.
 *** ŠN, s. 358; SŠN 2, s. 684.
 Skoko, M.: 50 godina projektnog biroa šumarstva i drvne industrije – Projektnog biroa “PALMOTIĆEVA 45” u Zagrebu (1954–2004). ŠL 2005., s. 87
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004), ŠL 1-2/2005, s.87 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM