HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID121
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija


 Sin Jakova i Matije rođ. Dragović. Završio je pet razreda osnovne škole u rodnom mjestu. Kao lugar radio je od 1951. do 1959. u lugariji Desne, Šumarija Metković. U mirovinu je otišao 9.8.1959. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM