HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12101
ime V., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12101)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao24. 6. 1983.

član HŠD ogranak
Požega

1983

uprava šuma Požega

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Đure, zanimanjem službenika, i Veronike rođ. Klarić, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u mjestu Brestovac 1971.g., a gimnaziju u Požegi 1975.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1981.-82. škol.g. na Šum. odjelu, a diplomirao 24.6.1983.
 Dana 8.7.1983. g. počeo je raditi u taksaciji, a kasnije je zbog potreba posla, prešao na mjesto revirnika u Šumariju Kamenska, UŠ Požega, gdje je radio i krajem 1994. god.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM