HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12102
ime V., Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12102)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao2. 3. 1987.
dodatne listedirektori i predsjednici Uprave HŠ Sin Aleksandra i Smiljane r. Kovačević. Hrvat, katolik. Roditelji su mu bili službenici. Osnovnu školu završio je u Zagrebu 1975., a maturirao je na Drvnotehničkoj školi "Jurica Ribar" u Zagrebu 1980. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1985.-86. na Šum. odjelu i diplomirao 2.3.1987., s temom diplomskog rada: "Gljive - uzročnici truleži u park-šumi Maksimir", znanstvenoga područja zaštita šuma.
 Nakon diplomiranja zaposlio se 1987.g. u Šumarskoj školi u Karlovcu gdje je tri godine predavao stručne predmete iz oblasti zaštite šuma i ekologije. God. 1990. polaže stručni ispit iz užeg područja zaštite šuma, zatim je godinu dana bio bez zaposlenja i pripadnik HV. Na mjesto revirnika u Šumariji Velika Gorica dolazi u lipnju 1992.g., a od 1.9.1996. upravitelj je Šumarije Donja Stubica, UŠ Zagreb.
 Član je HŠD - Zagreb.

1Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković, 2009: Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007). Š.L. 1-2, s.63 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 *** Šum. škola Karlovac 1997., s. 66, 70, 140.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM