HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12104
ime V., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12104)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1972.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1978.
diplomirao7. 4. 1982.

član HŠD ogranak
Bjelovar

23.02.1983

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Julijane r. Bartolčić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Ivanskoj 1968., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1972. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1977.-78, a diplomirao na Šum. odjelu 7.4.1982. godine.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Bjelovar, radeći zatim kao referent uzgajanja šuma u šumarijama Ivanska i Suhopolje. Od 1.11.1984. u stručnim je službama ŠG "Mojica Birta" Bjelovar u Odjelu za uređivanje šuma, najprije kao taksator, a zatim kao samostalni taksator. Šest godina kasnije, 1.1.1991., osnivanjem JP "Hrvatske šume" prelazi u Komercijalni odjel UŠ Bjelovar, radeći godinu dana kao stručni suradnik, a zatim kao šef odjela. Od 10.6.1998. rukovoditelj je Odjela za proizvodnju iste uprave, na kojem se radnom mjestu nalazio i ljeti 1999. godine.
 Član je HŠD, ogranak Bjelovar.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 61; 1996., s. 54.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 88, 140.
 *** Časopis "HŠ" 21-22, 1998., s. 30; 28, 1999., s. 10.
 *** ŠL 1999., s. 275.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM