HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12104
ime V., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1972.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1978.
diplomirao7. 4. 1982.

član HŠD ogranak
Bjelovar

23.02.1983

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Julijane r. Bartolčić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Ivanskoj 1968., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1972. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1977.-78, a diplomirao na Šum. odjelu 7.4.1982. godine.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Bjelovar, radeći zatim kao referent uzgajanja šuma u šumarijama Ivanska i Suhopolje. Od 1.11.1984. u stručnim je službama ŠG "Mojica Birta" Bjelovar u Odjelu za uređivanje šuma, najprije kao taksator, a zatim kao samostalni taksator. Šest godina kasnije, 1.1.1991., osnivanjem JP "Hrvatske šume" prelazi u Komercijalni odjel UŠ Bjelovar, radeći godinu dana kao stručni suradnik, a zatim kao šef odjela. Od 10.6.1998. rukovoditelj je Odjela za proizvodnju iste uprave, na kojem se radnom mjestu nalazio i ljeti 1999. godine.
 Član je HŠD, ogranak Bjelovar.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 61; 1996., s. 54.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 88, 140.
 *** Časopis "HŠ" 21-22, 1998., s. 30; 28, 1999., s. 10.
 *** ŠL 1999., s. 275.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM