HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12108
ime WEILER, Adolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva i akademski slikar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12108)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 1. 1895.Bosanski Novi
apsolvirao1920.
diplomirao30. 7. 1921.
umro3. 1. 1969.Zagreb

 Rođen je u siromašnoj židovskoj obitelji, kao najmlađe dijete, koja se, nakon prerane očeve smrti, seli u Zagreb. Vlastitim se snagama probijao, školovao i uzdizao. U Zagrebu završava realnu gimnaziju.
 Šumarstvo je diplomirao 30.7.1921. na Gospodarsko šum. fakultetu u Zagrebu. Usporedo studira i umjetnost, pa nakon diplomiranja šumarstva, usavršava slikarstvo u Beču i Münchenu.
 Vraća se u domovinu i zapošljava se, kao šumarski asistent, 1925.g. kod Direkcije šuma Sarajevo, zatim kod Direkcije šuma Zagreb, pa Kotarskog poglavarstva Sušak. Zatim radi kod Šumarije Fužine i kod Šumarije Krasno. God. 1927. položio je stručni ispit. Od 1929.g. radio je kod D.I. poduzeća "Našice". Od 1931. bio je šumarski referent Kotarskog poglavarstva Kutina. Dolaskom NDH, kao Židov, 1941. god. gubi službu, a 1943. priključuje se NOB-i u Moslavini. Aktivno sudjeluje u osnivanju stručne izobrazbe šumarskih tehničara i lugarskog osoblja na oslobođenom teritoriju Garešnice, Suhopolja i Sombora. Po završetku rata 1945. god. šumarski je referent Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu, a od 1946. Kotarskog NO Samobor, gdje vodi brigu o šumama i uređenju gradskih parkova (jedan od njih zovu Weilerov perivoj). God. 1953., narušena zdravlja, odlazi u mirovinu i nastavlja se baviti slikarstvom.
 Mnogi njegovi crteži nastali su za vrijeme aktivne šumarske službe i II. svj. rata. Radovi su mu podijeljeni u tri ciklusa: Raniji radovi, Stradanja (1942.-1949. g.) s opusom od 18 slika i Samoborski ciklus sa 14 slika. Izlagao je 1922. u Zagrebu, 1923. u Beogradu (zajedno sa kiparom Brilom i Neumovim) i 1959. god. samostalno u Samoboru (vidi: ŠL 6-7/1959.) te 1963. samostalno u Zagrebu. Kada je bio u mirovini, na Šum. fakultetu u Zagrebu organizirane su likovne diskusije studenata, a dipl. ing. Adolf Weiler bio je njihova duša.
 Likovno je pomagao kod izdavanja spomenice "Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860.-1960.", a bio je i u ocjenjivačkim odborima na izložbama studenata šumarstva gdje je otkrio nekoliko izrazitih slikarskih talenata.
 Bio je član Židovske bogoštovne općine Zagreb, učesnik NOB-a, član Šum. društva i član Saveza šumarskih društava Hrvatske.

1Autoportret, (Ulje, München 1923., 41x36 cm), Ciklus stradanja (katalog izložbe Samobor 1959. g.), Transport u logor (ulje, 100x70 cm), Posljednja stanica (ulje 63x45 cm), Logoraš (ulje, 93x64 cm), I treći sin je ubijen (ulje, 53x41 cm), Drug iz zatvora I (crtež, smeđa kreda, 44x29 cm), Drug iz zatvora II (crtež, smeđa kreda, 45x31 cm), Ranjenik (crtež, smeđa kreda, 38x31 cm), Kandidati Jasenovca (crtež, crna kreda, 45x31), Spašavanje iz obruča (crtež, smeđa kreda, 42x31 cm), Talac (crtež, smeđa kreda, 42x23 cm), Dolaze... (crtež, smeđa kreda, 40x29 cm), Bijeg (crtež, smeđa kreda, 37x27 cm), Poslije strijeljanja (crtež, smeđa kreda, 34x31 cm), Povlačenje u Bilogoru (crtež, smeđa kreda, 48x31 cm), Taoci (crtež, smeđa kreda 44x33 cm), Na Savskoj cesti (crtež, smeđa kreda, 36x30 cm), Rezignacija (crtež, smeđa kreda, 60x44 cm), Tifusar (akvarel s tušem, 32x24 cm), U klijeti (ulje, 200x108 cm), Prijatelji iz Žumberka (ulje, 118x85 cm), Na paši (ulje 63x51), Berba (93x58 cm), Pralje (ulje, 69x49 cm), Samobor, gornji kraj (ulje, 47x70 cm), Samobor Starogradska ulica (ulje, 100x72), Pogled na Straž-nik (80x57 cm), Žetva (ulje, 68x52 cm), Kolinje (ulje, 43x33), Doručak (33x46), Veselica (ulje, 43x33), Žetva II (ulje, 39x33), Snubljenje (ulje, 44x34 cm), Svečanost u ružinom grmu - ilustr. knjige svoje supruge, spisateljice Eve Tićak-Weiler.

nedeterminirano:
2RADOVI (likovni)

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 32 (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 58, 103, 152 (Vajler).
 *** ŠL 1940., s. 271; 1945., s. 79; 1952., s. 75.
 Perc, Z.: Weiler ing. Adolf - samostalna izložba slika. ŠL 1959., s. 232-233.
 *** ŠN, s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 Neidhardt, N.: Ing. Adolf Vajler. In memoriam. ŠL 1-2, 1969., s. 79-83.
 *** ŠUMA - Šum. stručnjaci u umjetnosti. ŠE 3, 1987., s. 354.
 Klepac, D.: Šum. bogatstvo Samobora. ŠL 1992., s. 17.
 *** HŠD 1846-1996., s. 236, 241.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERC, Zvonimir: Weiler ing. Adolf — Samostalna izložba slika, ŠL 6-7/1959, s.232 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM